امروز:
دوشنبه 3 مهر 1396
بازدید :
471
اگر در نماز ركوع را فراموش كنيم چه حكمي دارد؟
اگر ركوع را فراموش كند و بعد از انجام دو سجده يادش بيايد نماز باطل است. اگر رکوع را فراموش کند و پيش از آن که به سجده (اول) برسد يادش بيايد، بايد بايستد و بعد به رکوع رود و بعد دو سجده را انجام دهد و اگر بعد از آنکه پيشاني به محل سجده رسيد يادش بيايد رکوع نکرده بنابر احتياط واجب بايد بايستد و رکوع را بجا آورد و نماز را تمام کند و دوباره بخواند. (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع، ج1، م1041 و1042)
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :