امروز:
دوشنبه 3 مهر 1396
بازدید :
890
شكايت قرآن به خداوند

در قيامت از شما قرآن شكايت مي‌كند
حق مجازات شما را در قيامت مي‌كند
آخر اين قرآن همه وحي خداي اكبر است
آخر اين آيات روشن معجز پيغمبر است
اين كلام الله امانت از رسول اطهر است
 هيچ كافر با امانت اين خيانت مي‌كند
در قيامت از شما قرآن شكايت مي‌كند
حق مجازات شما را در قيامت مي‌كند
روز محشر در ميان انبياء و اوليا
ميكند قرآن شكايت در بساط كبريا
من چه كردم با شما اين قسم خوارم كرده‌ايد
پيش هر لامذهبي بي‌اعتبارم كرده‌ايد
در ميان كوچه پر گرد و غبارم كرده‌ايد
هيچكس با دين و آئين اين شناعت مي‌كند
در قيامت از شما قرآن شكايت مي‌كند
حق مجازات شما را در قيامت مي‌كند
اي جماعت جامع احكام رباني منم
در جهان بالاترين برهان رباني منم
دفتر توحيد و دستور مسلماني منم
خلق را جز من بسوي حق كه دعوت مي‌كند

اشرف الدين حسيني
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :