امروز:
چهار شنبه 29 شهريور 1396
بازدید :
925
قرآن و عترت

با تو گرخواهي سخن گويد خدا، قرآن بخوان
تا شود روح تو با حقّ آشنا، قرآن بخوان
رَتِّلِ الْقُرْانَ تَرْتيلاً‌ نداي رحمت است
مي‎دهد قرآن به جان و دل صفا قرآن بخوان
اي بشر، ياد خدا، آرامش جان مي‎دهد
دردمندان را بود قرآن دوا قرآن بخوان
گفت: پيغمبر(ص) كه بي‎دين است، هر كس بي‎حيا است
تا شود روح تو پابَنْدِ حيا قرآن بخوان
دام‎ها، گسترده شيطان، در مسير عمر تو
تا كه ايمن باشي از اين دام‎ها قرآن بخوان
اي كه روحت سخت پابّنْدِ غمِ دنيا شده
مي‌كند قرآن ترا از غم رها قرآن بخوان
عترتِ احمد زقرآنش نمي‎گردد جدا
تا بيابي معني اين نكته را قرآن بخوان
هست قرآن صامت و، قرآنِ ناطق عترت است
تا نداني اين دو را از هم جدا قرآن بخوان
نسخه قرآن به دستورالعمل دارد نياز
تا كه بشناسي طبيبت را دلا قرآن بخوان
نسخه قرآن به دستورالعمل دارد نياز
تا كه بشناسي طبيبت را دلا قرآن بخوان
وادي طور است اين قرآن و ميعاد حضور
با تو گرخواهي سخن گويد خدا قرآن بخوان

حسان
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :