امروز:
دوشنبه 3 مهر 1396
بازدید :
898
منم قرآن

منم قرآن، منم قرآن منم پيغام جاويدان
منم سرچشمه ايمان، منم برنامه انسان
سرود عشق و امّيدم فروغ پاك توحيدم
زدودم تيرگي‎ها را، به هر قلبي كه تابيدم
من قرآن، بهارِ خرّمِ گُل‎هاي پاينده
منم سرچشمه فيّاض و بي‎پايان و زاينده
به پا خيز اي مسلمان، پرچم توحيد برپا كن
زوحدت قدرت ايمان، عيان بر اهل دنيا كن
منم نورافكن رحمت، زسوي آفريننده
منم روشن‎گر بگذشته و اكنون و آينده
به ظالم آتش خشمم، به عادل بارش جودم
به كام مؤمنان نوشم، به چشم كافران دودم
منم قرآن، نم درمان هر درد و پريشاني
منم سر مشقِ هر خير و صفات نيكِ انساني
به پا خيز اي مسلمان، پرچم توحيد برپا كن
زوحدت قدرت ايمان، عيان بر اهل دنيا كن
رود از آبشار عرش رحمان تا شدم نازل
بشُسْتم تيرگي از جان، بِبُردَم گردِ غم از دل
با يك دموكراسي تماشا كن، گلستان محمد را
نگر در آيه‎هاي من، جمال آل احمد را
فرق دشمن بي‎دين، من آن شمشير خونبارم
منم قرآن، كه ياري چون حسين بن علي دارم
به پا خيز اي مسلمان، پرچم توحيد برپا كن
زوحدت قدرت ايمان، عيان بر اهل دنيا كن
بود هر آيه‎ايم، رمزي زلطف و رحمت داور
به ايمان و عمل باشد، مسلمان از همه برتر
منم قرآن، كتاب عشق و دانش و تقوي
به حكم آيتِ عدلم، ستم‎گر را كنم رسوا
منم در هر زمان، مستضعفان را بهترين سنگر
منم كوبنده بنياد هر طاغوت عصيان‎گر
به پا خيز اي مسلمان، پرچم توحيد برپا كن
زوحدت قدرت ايمان، عيان بر اهل دنيا كن

مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :