امروز:
پنج شنبه 30 شهريور 1396
بازدید :
952
عظمت سوره فاتحه

افتتاح دفتر حي قديم
هست بسم الله الرَّحمن الرَّحيم
مبدع ديباچه اُمُّ الكتاب
منشأ مجموعه فصلُ الخطاب
مطلع انوار فرقاني است اين
مجمع اسرار قرآني است اين
هر چه در قرآن خفيّه واضحه
مجتمع آمد همه در فاتحه
هر چه در سبعُ الْمَثاني منطوي است
بسمله بر جمله طَرّا محتوي است
هر چه اندر بسمله شد مندرج
حرفِ با بر جمله آمد مندمج
هر چه اندر با است ز انوار هدي
كُلُه في نُقْطَةٍ هِيَ تحت باء

مظفّر عليشاه
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :