امروز:
چهار شنبه 29 شهريور 1396
بازدید :
916
الفباي خدا جويي

اگــــر دلــــداده اهــــل وفــــايــــي
اگر اهــــل صفاي مصطفايــي
اگــــر بـــــــا وادي دل انـــس داري
اگر رهپــــوي راه اولــيــايــــي
اگر صبــــح و مـــسا جوياي فيضي
اگر همــدل، اگــر هـمراز مايي
بيــــا تــــا روز و شب قرآن بخوانيم
كه دل گيرد ز نورش روشنايي
به عشق آباد ما هرگز دلي نيست
مـــگر مــدهوش عطر آشنايي
زنــــاي دل نــــواي شــــوق خـيزد
رسد گـــر گوش جان را ربنايي
ســــحر از نــــغمه جــانبخش قرآن
شب از نــــجواي نـاي نينوايي
نسيمي مي وزد هــــر دم دل انگيز
ز كوي روشنان والضــــحـــايي
شــــفــــاي دردهــا آيــــات قــــرآن
كه دارد بهر هر دردي دوايــــي
تــــو را مــــمــكن شود با بال ترتيل
سفــر تــا مــرزهــاي مـاورايي
صــــداي بــــال جــبريل است گـويا
تــلاوتــهــاي آيــــات خــدايـــي
الــفباي خــــداجويي همــين است
اگــر بــــا ايــــن الفبــا آشنايي

مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :