امروز:
سه شنبه 4 مهر 1396
بازدید :
1165
عمــل به قــرآن

بــا عمــل تفسيــر قــرآن صـورتي زيبا بود
ور نه آن تفسير صورت بي عــمـل ملغا بود
منــفذ كــان سعــادت آيــه قــرآنــي است
سالك ايــن ره بــه يــاري عمــل پــويــا بود
وعــده جنــات تــجــري تــحتــها الانــهار را
مي دهد بر مومنين كان جانشان مأوا بود
مي شود كه روشن بيوت اهل دل با خواندنش
تا كه در ذهنش ز  قــرآن اين چنين معنا بود
هــر كــه از قــرآن بخواند ســوره آيــات نور
مي شود پيروز از لـطف و دلــش بــرنــا بود
پــس و بيا رو به سوي واقعيت كن كه جان
همچو مــرغي بــا اميــد وصـل او دروا شود
خــســروي بــا پــرتو بينا ســرايد نــغمه اي
نوش از آن ساغر كه عشقش در جهان صهبا بود

مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :