امروز:
چهار شنبه 29 شهريور 1396
بازدید :
594
نماز شيعه و سنّي از جهت ظاهري چه تفاوت‎هايي دارند؟
در نمازهاي پنجگانه و تعداد ركعات آن، بين شيعه و سني اختلافي نيست، آنچه اختلاف است در بعضي از جزئيات (مستحبي، و يا واجب) است كه به ترتيب به آنها اشاره مي‎شود، با اين تذكر كه ملاك فرق‎گذاري بين دو گروه نظر اكثريت علماي آنها است، نه اقليت (لذا ممكن است مواردي از فرق بيان شود كه بعضي از علماي فريقين با آن مخالف باشد).

1. فصول اذان واقامه: اهل سنت «حيّ علي خيرالعمل» را نمي‎گويند و شهادت به ولايت و امامت علي به ابيطالب ـ عليه السّلام ـ را هم نمي‎گويند، هر چند علماي شيعه هم شهادت به امامت حضرت علي ـ عليه السّلام ـ را جزء اذان نمي‎دانند ولي بعنوان شعار لازم مي‎دانند.[1] در نماز صبح اهل سنت بعد از «حيّ علي الفلاح» دو بار «الصلاة خيرٌ من النوم» را مستحب مي‎دانند،[2] ولي شيعيان چنين چيزي را در اذان و إقامه قائل نيستند و بدعت مي دانند.

ضمناً‌ يادآوري مي‎شود كه اهل سنّت مي‎گويند نمازهاي پنجگانه بايد در پنج وقت (ظهر، عصر، مغرب، عشاء، صبح) خوانده شود.[3] ولي از نظر شيعه در پنج وقت خواندن افضل و مستحب است.[4]

2. گفتن «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ» قبل از حمد را اهل سنّت مستحب مي‎دانند،[5] ولي شيعه متّفقاً واجب مي‎داند.

3. اركان نماز را اهل سنّت چهار تا مي‎دانند (قيام و ركوع، سجود و قرائت) و بعضي از آنها نيّت را اضافه نموده‎اند[6] ولي شيعيان اركان نماز را پنج تا مي‎دانند (نيّت، تكبيرة الاحرام، قيام، ركوع، سجده).[7]

4. اهل سنّت حمد را در تمام ركعات لازم مي‎دانند[8] ولي شيعيان در ركعت سوّم و چهارم تسبيحات را افضل مي‎دانند، هر چند خواندن حمد هم جائز است.[9]

5. اهل سنّت خواندن سورة كامل بعد از حمد را، لازم نمي‎داند، بلكه مي‎گويند قسمتي از يك سوره هم كافي است[10] ولي شيعيان سورة كامله را لازم مي‎دانند.[11]

6. شيعيان و اهل سنت در مقدار خم شدن در هنگام ركوع متفق القولند؛ جز حنفي‎ها كه خم نمودن سر را كافي مي‎دانند.[12]

7. آمين گفتن بعد از حمد، و هم‎چنين قرار دادن دست راست بر روي دست چپ نزد اهل سنّت، مستحب و سنّت است[13] ولي شيعيان بدعت و موجب بطلان نماز مي‎دانند.[14]

8. شيعيان بعد از ركوع «سمع الله» گفتن را مستحب مي‎داند، اهل سنّت علاوه بر آن «اللهم ربّنا و لك الحمد» گفتن را هم مستحب مي‎دانند.[15]

9. از نظر شيعه، سجده بايد بر زمين (خاك و سنگ) و چيزهاي غير خوراكي كه از زمين مي‎رويد باشد و سجده بر خاك از همه بهتر است.[16] ولي اهل سنّت در مورد محلّ سجده توسعه بيشتري قايل هستند و سجده بر فرش، سجاده و... را نيز جايز مي‎دانند.[17]

10. شيعيان قنوت را در نماز مستحب مي‎دانند،[18] از اهل سنّت در اين باره به چيزي بر نخورديم.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:

1. رساله علمية امام خميني، بخش واجبات نماز.

2. الفقه علي مذاهب الاربعة حزيري، ج 1، ص 312.[1] . كاظم طباطبائي يزدي، سيد محمد، العروة الوثقي، قم، مؤسسة مطبوعاتي اسماعيليان. چاپ دوّم، 1370 هـ ش، ج 1، ص 457.

[2] . عبدالرحمان الخريري، الفقه علي المذاهب الاربعه، دارالفكر، 1406، ج 1، ص 312.

[3] . الفقه علي مذاهب الاربعه، پيشين، ج 1، ص 182و ص 179.

[4] . عروة الوثقي، پيشين، ج 1، ص 386.

[5] . الفقه علي مذاهب الاربعه، پيشين، ج 1، ص 275.

[6] . همان، ج 1، ص 207 و ص 210.

[7] . عروة الوثقي، ج 1، ص 468.

[8] . الفقه علي مذاهب الاربعه، ج 1، ص 329.

[9] . عروة الوثقي، ج 1، ص 505.

[10] . الفقه پيشين، ج 1، ص 277.

[11] . عروة الوثقي، ج 1، ص 492.

[12] . الفقه پيشين، ج 1، ص 231.

[13] . همان، ج 1، ص 250.

[14] . عروة الوثقي، ج 1، ص 551 ـ 552.

[15] . الفقه علي مذاهب الاربعه، ج 1، ص 251.

[16] . عروة الوثقي، پيشين،‌ ج 1، ص 520.

[17] . الفقه علي مذاهب الاربعه، ج 1، ص 3 ـ 232.

[18] . عروة الوثقي، پيشين، ج 1، ص 543.
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :