امروز:
دوشنبه 3 مهر 1396
بازدید :
594
چرا خنديدن در حال نماز حرام است؟
نماز خواندن عبادت خداوند است كه در آن آدمي بايد با آداب و شرايط خاص خداوند را بپرستد. نمازگزار بايد بداند كه در مقابل چه كسي ايستاده است و با چه كسي سخن مي گويد، لذا بايد تمام توجهش را متوجه عظمت و بزرگي معبودش نمايد و خداوند را تنها با زبان عبادت نكند، بلكه قلب و عقل و همة وجودش در مقابل خداوند خاضع و خاشع باشد، خنديدن در حال نماز، به اين دليل كه با روح عبادت يعني خضوع و خشوع و تسليم محض بودن در برابر خداوند منافات دارد، حرام گرديده است.[1]

اگر در هنگامي که نزد بزرگي ايستاده ايد دوست شما بخندد برداشت شما از آن حرکت چيست؟

آيا او را به بي توجهي به عظمت آن بزرگ متهم نمي کنيد؟ هر چقدر شخصيت و عظمت او در نزد شما بيشتر باشد خنده ناپسنديده تر است.

در نماز مستحب است كه انسان صحنه هاي وحشت آور و سخت قيامت را به ياد آورد و از خوف خدا هميشه بيمناك باشد. خنديدن با اين حالت نيز سازگار نيست.[2]

نماز هيئت و صورت خاصي دارد كه نمازگزار در طول انجام دادن نماز نبايد آن هيئت را به هم بزند، خنديدن آن هيئت نمازگزار بودن را بر هم مي زند.[3]

و سرانجام اينكه عبادت يك امر كاملاً جدي است، در عبادت، انسان در واقع با سرنوشت ابدي اش سر و كار دارد، خودش را در برابر كسي قرار مي دهد كه هيچ كار بيهوده و لهوي را انجام نمي دهد و از هر كار لهوي نيز بيزار است، خنديدن در چنين مقامي جز اينكه نشان بدهد، آدمي در اين لحظه هاي حساس و سرنوشت ساز در واقع جدّي نيست و با خداوند بزرگ و حكيم با لحن غير جدّي سخن مي گويد، معناي ديگري ندارد، خداوند انسان هاي منافقي را كه قرآن را مسخره كردند سرزنش مي كند و مي گويد: آيا با آيات من بازي مي كنيد؟!»[4] ور در آية ديگر به مؤمنين سفارش مي كند كه اگر در جايي ديديد كه عدّه اي آيات خداوند را مسخره مي كنند از آنها دوري كنيد تا به سخن ديگري مشغول شوند و از مسخره كردن آيات خداوند دست بردارند.[5]

ناگفته نماند که بر اساس فتاوای فقها عظام خنديدنی باطل کننده نماز است که باعث شود انسان از حالت نماز خارج شود، و هر خنده‌ای مبطل نماز نيست.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:

1. آداب نماز، امام خميني (ره).

2. محسن قرائتي، پرتوي از اسرار نماز.[1] . نراقي، ملا احمد، معراج السعاده، تهران، نشر دهقان، چاپ چهارم، 1382، ص 830.

[2] . همان، ص 831.

[3] . مراجعه كنيد به: رساله هاي عمليه مراجع تقليد، بخش نماز، قسمت مبطلات نماز.

[4] . توبه/ 65.

[5] . نساء/ 140.
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :