امروز:
پنج شنبه 30 شهريور 1396
بازدید :
579
نقش اصلي (آموزش اصلي) نماز و زكات به صورت پيوندي در دين چيست؟
بعد از اصل ايمان مهمترين اصل عملي اقامه نماز و انفاق است، معمولاً دستور به نماز همراه با زكات در قرآن آمده است كه از 32 بار ذكر زكات 28 بار آن همراه با نماز آمده است. يعني ياد خدا همراه با توجه به خلق خداست. اگر كمك به محرومان همراه با نماز و رابطه با خدا بود مفيد است وگرنه همراه با منت و استحمار خواهد بود و سر از برده كشي در خواهد آورد، خلق منهاي خدا ماركسيسم است، خداي منهاي خلق رهبانيت، اما خلق در مسير اللّه روش اسلام است، در جامعه الهي كه حركت و سير الي اللّه دارد، اضطراب ها و ناهنجاريهاي روحي و رواني و كمبودهاي معنوي با نماز درمان مي يابد و خلأهاي اقتصادي و نابساماني هاي ناشي از آن با انفاق پر و مرتفع مي شود.[1]

اميرالمؤمنين امام علي(عليه السلام) نقش پيوندي نماز و زكات را اينگونه بيان مي فرمايند: «پس براي مسلمانان زكات با نماز وسيله ي آشنايي قرار داده شد (اداي آن مانند نماز وسيله تقرب بخداست) هر كه آنرا به ميل و رغبت و خوشدلي اداء نمايد براي او كفّاره و پوشاننده گناهان و مانع نگاهدارنده از آتش (دوزخ) است و نبايد كسي (كه آنرا پرداخت مي كند) بياد آن باشد و نبايد از آن بسيار اندوه به خود راه دهد، زيرا(به ياد مال بودن و اندوه خوردن بر اثر علاقه به دارايي است، و علاقه به آن منافات با تقرّب با خداست).[2] چنانكه ملاحظه مي شود با هم بودن نماز و زكات براي قرب به خداست. زيرا با نماز ذكر خدا در دل ريشه دار مي شود و با پرداخت زكات محبت غير خدا يعني مال و دنيا از دل خارج مي شود و پيوند اين دو (نماز و زكات) با هم موجب عشق و تقرّب به خداي متعال مي گردد و دل را كه حرم اللّه است از غير خدا پاك و منزه مي كند.

نكته ديگري كه از پيوند نماز و زكات بدست مي آيد اين است كه نماز مترتب بر زكات شده و لذا نماز بدون زكات مقبول نيست چنانكه اين معنا از روايات ائمه طاهرين نيز بدست مي آيد.

به عنوان نمونه: امام محمد باقر(عليه السلام) مي فرمايد: به درستي كه خداوند تبارك و تعالي زكات را همراه با نماز آورده و فرموده: «و اقيمواالصلواة و آتوا الزكاة»[3] نماز را بپا داريد و زكات را بپردازيد. پس اگر كسي نماز را بخواند ولي زكات را اداء نكند مثل اين است كه نماز نخوانده است.

در حديثي از امام صادق(عليه السلام) نقل شده كه يكسال بعد از نازل شدن آيه وجوب زكات پيامبر اكرم(صلي الله عليه وآله) به منادي امر كرد كه ندا دهد: اي مسلمانان زكات اموالتان را بدهيد و اموالتان را تزكيه كنيد تا نمازتان قبول گردد... .[4]

بنابراين همراه بودن نماز و زكات به منزله اين است كه انسان با اين دو بال مي تواند به خدا تقرب بجويد. با ترك يكي ديگري بي اثر مي شود و انسان را به كمال نمي رساند.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:

1. تفسير نمونه، ج 8، ص 117 – 119.

2. تفسير نور، ج 1، ص 44 - 45 و 230، ج 2، ص 380 - 381 و ج 5، ص 125 – 127.

3. آشنايي با قرآن تفسير سوره حمد و بقره، شهيد مطهري، ص 67 - 70.

4. عرفان اسلامي، حسين انصاريان، ج 6، ص 250 – 280.[1] . مکارم شيرازي، ناصر، تفسير نمونه، ج 1، ص 45 و 230، ج 3، ص 119.

[2] . نهج البلاغه، فيض الاسلام، خطبه 190، ص 646 - 647.

[3] . حر عاملي، وسائل الشيعه، انتشارات ال البيت، چاپ سوم، 1416 هـ . ق، ج 9، ص 22، ح 2.

[4] . همان، ص9، ح 1.
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :