امروز:
جمعه 28 مهر 1396
بازدید :
711
خوردن گوشت خوك حرام است در صورتي كه اگر براي سلامتي انسان ضرر داشت و باعث بيماريهايي در انسان مي شد جوامع غربي كه از نظر علوم پيشرفته هستند آن را مصرف نمي كردند؟ لطفاً توضيح دهيد؟
بدون شك خداوندي كه حكيم است و همه كارها و افعال او از روي حكمت صادر مي شود، چيزهايي كه به آن امر مي كند داراي مصلحت و چيزهايي كه از آنها نهي مي كند داراي ضررهايي است كه بر روح و جسم آدمي وارد مي كنند. در مواردي، انسان با گذشت زمان و تلاشهاي علمي به فلسفه تشريع بعضي از احكام پي مي برد و در مواردي هم انسان نمي تواند فلسفه آنها را كشف كند زيرا علت تشريع بسياري از احكام تنها به لحاظ جنبة جسماني و مادي بشر نيست بلكه روح و جان آدمي نيز در قوانين الهي لحاظ مي شود و چون تمام ابعاد روح آدمي براي ما شناخته شده نيست، فلسفه بعضي احكام براي ما مجهول است.

تحريم گوشت خوك نيز فلسفه خاصي دارد و با توجه كامل به وضع جسم و جان انسان با تمام ويژگي هايش تشريع شده است در روايات اسلامي[1] نيز زيانهاي آن ذكر شده و پيشرفتهاي علمي بشر پرده از روي آن برداشته است. بخشي از اين زيانها عبارتند از:

1. زيانهاي معنوي و اخلاقي: اين موضوع از نظر علمي ثابت شده است كه گوشت هر حيواني حاوي صفات آن حيوان است و از طريق غده ها و تراوش آنها (هورمونها) در اخلاق كساني كه از آنها تغذيه مي كنند اثر مي گذارد و به اين ترتيب خوردن گوشت خوك مي تواند بي بندوباري جنسي و بي اعتنايي به مسائل ناموسي را كه از خصائص بارز اين حيوان است به خورندة‌آن منتقل كند و شايد يكي از علل بي بندوباري شديد جنسي كه در كشورهاي غربي حاكم است همان تغذيه از گوشت اين حيوان آلوده باشد.[2] يكي ديگر از زيانهاي معنوي خوك اين است كه اين حيوان نوعاً از كثافات و گاهي از فضولات خودش مي خورد و در نتيجه وجودش سراپا كثافت است.[3]

2. زيانهاي جسمي: گوشت اين حيوان داراي دو نوع انگل خطرناك به نامهاي تريشين و كرم كدو است. تنها كرم ترشين كافي است كه در يك ماه 15 هزار تخم ريزي كند و در انسان سبب پيدايش امراض گوناگوني مانند كم خوني، سرگيجه، تبهاي مخصوص، اسهال، دردهاي رماتيسمي، كشش اعصاب، خارش داخل بدن، تراكم پيه ها، كوفتگي و خستگي، سختي عمل جويدن و بلعيدن غذا و تنفس و غيره گردد. در يك كيلو گوشت خوك ممكن است 400 ميليون نوزاد كرم تريشين باشد.[4] و شايد همين امور سبب شد كه چند سال قبل در قسمتي از كشور روسيه خوردن گوشت خوك ممنوع اعلام شد.[5]

بعضي مي گويند با وسايل امروز مي توان تمام اين انگلها را كشت و گوشت خوك را از آنها پاك نمود، ولي به فرض كه با وسايل بهداشتي با پختن گوشت خوك در حرارت زياد انگلهاي مزبور بكلي از ميان بروند باز زيان هاي اخلاقي و روحي گوشت خوك قابل انكار نيست.[6] و حتي شايد بعضي از ضررهاي جسمي ديگري براي گوشت اين حيوان باشد كه در آينده با پيشرفتهاي علمي ثابت شود. تعجب در اينجاست كه خود كشورهاي غربي با اينكه اين ضرر و زيانها را در اثر مرور زمان و تلاشهاي علمي بدست آورده اند و خود را متمدن مي دانند در استفادة از گوشت اين حيوان اصرار مي ورزند و با قيمتهاي گزاف گوشت آن را تهيه مي كنند. البته مي توان به عوامل زير اشاره كرد كه باعث شده اند استفاده از گوشت خوك در اين كشورها جا افتاده و هنوز نيز ادامه داشته باشد.

الف) مسيحيان تصور مي كنند كه كتاب مقدس خوردن گوشت خوك را بر آنها جايز شمرده و فقط آن را براي يهوديان تحريم كرده است و لذا از نظر مذهبي هيچ مانعي براي خوردن گوشت خوك نمي بينند. در حالي كه در بخشهايي از كتاب مقدس به صراحت از خوردن گوشت خوك منع كرده و آن را ناپاك و نجس شمرده است.[7]

ب) زيانهاي مختلفي كه براي گوشت خوك ذكر شد در اثر آزمايشهاي مختلف و با گذشت ساليان و بلكه قرنهاي متمادي بدست آمده است و در اين مدت طولاني، مردم كشورهاي غربي به خوردن گوشت اين حيوان عادت كرده اند و غذاهاي بدست آمده از اين گوشت، جزء برنامه هاي غذايي اين مردم شده است و مي دانيم كه ترك عادت بسي كار مشكل و سختي است. نظير افرادي كه به كشيدن سيگار معتادند و هر چه از زيانهاي آن براي اينها گفته شود باز هم از كشيدن سيگار دست بر نمي دارند.

ج) وجود شركتهاي بزرگي كه از راه تهيه و توزيع گوشت خوك، پولهاي كلاني را بدست مي آورند و در قالب غذاهايي چون كالباس، سوسيس و ژامبون كه مادة اصلي آنها در كشورهاي غربي گوشت خوك است، مردم را از توجه به زيانهاي استفاده از اين گوشت غافل كرده و به استفادة بيشتر از آن تشويق مي كنند.

در آخر ذكر اين نكته ضروري است كه نبايد فريب پيشرفتهاي علمي دنياي غرب را بخوريم و گمان كرد كه چون آنان در تكنيك و علم فوق العاده اند پس هر چه مي كنند و هر چه مي خورند همه و همه از روي فهم و عقل و موازين علمي است و از جمله خوردن گوشت خوك.[8] بلكه بايد با تكيه بر عقل و فهم و اعتقادات ديني خودمان، خود را از آفاتي كه غربيها به آن مبتلا شده اند، مصون نگه داريم.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:

1. اولين دانشگاه و آخرين پيامبر ، سيد رضا پاك نژاد، ج 8.

2. بررسي و فلسفه تحريم گوشت خوك، يحيي نوري و ديگران.

3. اسلام پزشك بي دارو، احمد امين، ج 1.

4. بررسي دين از راه دانش، علي پريور، ج 1.

5. آيين اسلام و قرآن، غلامرضا اميري.

6. گناهان كبيره، شهيد دستغيب، ج 2.

[1] . عيون اخبار الرضا، و كتاب الاطعمة والاشربة، وسائل‎الشيعه، باب 1.

[2] . مكارم شيرازي، ناصر و همكاران، تفسير نمونه، ج1، ص587.

[3] . دستغيب، سيد عبدالحسين، گناهان كبيره، چاپ خيام شيراز، ج 2.

[4] . تفسير نمونه، همان.

[5] . همان.

[6] . همان.

[7] . نوري، يحيي و ديگران، بررسي و فلسفه تحريم گوشت خوك، نشر بعثت، 1355.

[8] . پاك نژاد، سيد رضا، اولين دانشگاه و آخرين پيامبر، نشر اسلاميه، ج 8.
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :