امروز:
جمعه 31 شهريور 1396
بازدید :
932
روانخواني قرآن كريم

كلية مطالبي كه براي ساده خواني و صحيح خواندن قرآن كريم لازم بود، مورد بررسي قرار داديم و نمونه‌اي از روش تدريس آن‌ها را نيز آورديم، با يادگيري اين مطالب، دانش آموزان با صحيح خواني قرآن آشنا مي‌شوند ولي به صورت شمرده شمرده، از اين به بعد ضمن تمرين روي قرآن براي تسلّط كامل بر مطالب تدريس شده و روانخواني قرآن، آن‌ها را با روش وقف كردن بر آخر كلمات و رموز وقف آشنا مي‌كنيم.
در تمرين روي قرآن سعي شود جاهايي انتخاب گردد كه دانش آموزان سابقه ذهني نسبت به آن نداشته باشند تا به دقّت فراوان مطالب تدريس شده را به كار ببندند، ابتدا كلمه، كلمه و شمرده و پس از آن كه تسلّط كافي پيدا كردند، چند كلمه را با هم مي‌خوانيم.
در رابطه با مبحث وقف آن چه لازم است گفته شود روش وقف كردن بر آخر كلمات (اسكان، ابدال) و اهميّت رعايت محل مناسب براي وقف مي‌باشد.
براي اطلاع بيشتر شما معلّمين محترم، درباره وقف و ابتداء و انواع وقف و رموز آن و نحوه وقف كردن بر آخر كلمات مختصري توضيح مي‌دهيم تا در هنگام تدريس، مطالب لازم را با توجّه به سنّ و استعداد و معلومات دانش آموزان از ميان آن‌ها انتخاب و تدريس كنيد.


علي حبيبي
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :