امروز:
يکشنبه 2 مهر 1396
بازدید :
669
در خصوص جريان قلم ودوات که در روزهاي پاياني زندگي پيامبر(ص) رخ داد توضيح دهيد:

محمد بن سعد (م 230) در حديثي به نقل از سعيد بن جبير که به ابن عباس مي رسد نقل مي کند که پيامبر اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ روز پنج شنبه سخت دردمند شد. سعيد بن جبير مي گويد: ابن عباس به گريه افتاد و گفت: روز پنج شنبه و چه پنج شنبه اي! درد پيامبر و بيماريش سخت شد حضرت فرمود دوات و قلم و کاغذي بياوريد تا براي شما مطلبي نوشته شود که پس از آن گمراه نشويد. گويد يکي از کساني که در آنجا بود، گفت: پيامبر هذيان مي گويد ( سروصدا و اختلاف در آوردن يا نياوردن کاغذ و قلم زياد شد) سپس کسي گفت يا رسول الله آنچه ميخواستيد بياورم؟ وپيامبر(ص) ديگر کاغذ و قلم نخواست.»[1] همين نويسنده در حديثي ديگر آورده که پيامبر فرمود: بياييد نامه اي براي شما بنويسم که پس از آن هرگز گمراه نشويد. عمر گفت: درد و بيماري بر پيامبر غلبه يافته، قرآن پيش شماست و همين قرآن که کتاب خداست ما را بس است کساني که در خانه بودند در اين مورد اختلاف کردند...»[2] طبري (م 310هـ) نيز همين احاديث را با تفاوت هاي جزئي به نقل از سعيد بن جبير از ابن عباس نقل کرده است.[3]
همين حديث را شيخ مفيد در ارشاد،[4] طبرسي در اعلام الوري،[5] راوندي در قصص الانبياء[6] و سليم بن قيس[7] (م 80 هـ) در کتابش و علامه مجلسي در بحارالانوار[8] و ابن شهر آشوب در مناقب[9] (که حديث را به نقل از ابن بطه، طبري، مسلم، و بخاري نقل کرده است) فضل بن شاذان در الايضاح[10] و بسياري ديگر از بزرگان و علما در کتاب هاي خويش با اختلافات جزئي در مطالب ذکر کرده اند.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1ـ الغدير، علامه اميني،ج5.
2ـ الصوارم المهرقه، قاضي نورالله شوشتري.

پي نوشت ها:
[1]. محمد بن سعد، الطبقات الکبري، ترجمه محمود مهدوي دامغاني، تهران، فرهنگ و انديشه، 1374ش، ج2، ص230.
[2]. همان، ص232.
[3]. محمد بن جرير طبري، تاريخ الطبري، بيروت، موسسه الاعلمي، ج2، ص437.
[4]. محمد بن محمد بن نعمان، الارشاد، قم، کنگره شيخ مفيد، 1413ق، ج1، ص184.
[5]. فضل بن حسن طبرسي، اعلام الوري، تهران، دارالکتب الاسلاميه، بي تا، ص136.
[6]. راوندي، قصص الانبياء، مشهد، بنياد پژوهش هاي آستان قدس، 1409ق، ص358.
[7]. سليم بن قيس، کتاب سليم بن قيس، قم، الهادي، 1415ق، ص877.
[8]. علامه محمد باقر مجلسي، بحارالانوار، بيروت. موسسه الوفاء، 1404ق، ج22، ص472.
[9]. ابن شهر آشوب مناقب آل ابي طالب، نجف، مطبعه الحيدريه، ج1، ص202.
[10]. فضل بن شاذان، الازدي، الايضاح، تحقيق سيد جلال الدين حسيني الارموي، بي تا، بي جا، ص358.

مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :