امروز:
چهار شنبه 29 شهريور 1396
بازدید :
689
عبدالمطلب چگونه و به كدام دليل مي خواست فرزندش عبدالله را ذبح كند‌؟

هنگامي كه زمام امور مكه به دست عبدالمطلب افتاد وي تصميم گرفت تا چاه زمزم را، که به دست آخرين حاکم جرهم ـ حاکمان يمنی مکه قبل از خزاعه ـ  مخفی شده بود،و او در خواب از مکان آن آگاه شده بود را مجدداً حفر كند[1]، وی که در اين زمان فقط دارای يک پسر به نام حارث بود نه تنها از سوی قريش حمايت نشد بلکه مورد تمسخر نيز قرار گرفت مشکلات ناشی از سختی حفر چاه و درگيری او با رقبای قريشی، عبدالمطلب را بر آن داشت تا با خداي خود عهد نمايد که در صورتی که صاحب ده پسر شود يکی را قربانی کند اما آنگاه که زمان وفای به نذر رسيد و قرعه به نام عبدالله افتاد برخی از قريشيان از عبدالمطلب خواستند تا در برابر قربانی شتران از ذبح فرزند خود منصرف شود. عبدالمطلب وقتی با اصرار اطرافيان مواجه شد ميان عبدالله و ده شتر قرعه انداخت ولی نام عبدالله از قرعه بيرون آمد عبدالمطلب در هر بار قرعه ده شتر به تعداد شتران اضافه کرد و اين امر تا بدانجا ادامه يافت که سرانجام عبدالمطلب ميان صد شتر و عبدالله قرعه انداخت و اين بار نام شتران از قرعه بيرون آمد و چون قرعه ميان صد شتر و عبدالله را برای بار دوم و سوم تکرار کرد باز نام شتران از قرعه بيرو ن آمد و بدين شکل عبدالمطلب مطمئن شد که به درستی به نذرش وفا نموده است از اين رو تعداد صد شتر قربانی کرد[2] .
از پيامبر گرامي نقل شده است كه «أنا اِبن الذَّبيحين‌‌‌» من فرزند دو شخص محكوم به ذبح هستم و مقصود حضرت اسماعيل و حضرت عبدالله است.[3]

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. فروغ ابديت، تاليف جعفر سبحاني.
2. سيره ي نبوي، تاليف ابن هشام، ترجمه ي محلاتي.
3. سيره ي نبوي، تاليف جعفر مرتضي عاملي.

پي نوشت ها:
[1] يعقوبی، تاريخ، بيروت، دارصادر،ج1، ص246؛ ابن حبيب ، المنمق، تحقيق: احمد فاروق، ص333 .
[2] ابن هشام ، السيره النبويه، تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد، قاهره،مکتبه محمد علی صبيح و اولاده،1383هـ، ج1، صص92-101
[3] .ابن خلدون، تاريخ، بيروت، موسسه الاعلمی للمطبوعات،1391هـ ،ج2، ص38؛ ابن حاتم عاملی، الدرر النظيم، موسسه النشر الاسلامی، ص24.

مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :