امروز:
چهار شنبه 29 شهريور 1396
بازدید :
733
آيا مطالب نوشته شده در كتاب «عايشه بعد از پيامبر» قابل قبول است؟

كتاب «عايشه بعد از پيامبر» نوشته كورت فريشلر آلماني توسط ذبيح اله منصوري ترجمه شده است. کتابهاي ديگري چون «امام حسين و ايران» و «امام جعفر صادق مغز متفكر جهان شيعه» ترجمه منصوري به فريشلر نسبت داده شده است اين در حاليست که هم مولف و هم مترجم از اطلاعات بسيار اندکي در تاريخ اسلام برخوردارند.
اشتباهات فاحش نويسنده در اين کتاب به خوبي بيانگر عدم تسلط او بر ساده­ترين حوادث تاريخ اسلام است و خواننده را با اين واقعيت آشنا مي­نمايد که در شناخت شخصيتهاي داستان به داده­هاي تاريخي اين کتاب اعتماد ننمايد، در اين نوشتار به برخي از اين اشکالات پرداخته مي­شود:
1 – در فصل معرفي عايشه مي‌نويسد مادرش اهل مصر بوده است! و حال اينكه همه مي‌دانيم مادرش‌ ام‌رومان دختر عامر اهل حجاز است نه مصر.[1]
2 – حدود ص40 مي‌نويسد كه ابوبكر و عايشه به همراه بني هاشم به شعب آمدند! و حال اينكه اين مطلب در منابع تاريخي نيامده است و مولف نيز به هيچ منبع معتبري استناد نکرده است.
3 – در ص 46 مي‌نويسد، عايشه به پيامبر گفت: خديجه سرطان داشته، و اگر به شعب هم نمي‌آمد، از دنيا مي‌رفت! اينکه عرب در آن زمان با بيماري سرطان آشنايي داشته و طبيب حاذقي بر بالين خديجه چنين تشخيصي داده باشد جاي بسي تعجب است و اين در حاليست که امروزه تشخيص چنين  بيماري پس از آزمايشهاي متعدد و پيشرفته امکان پذير مي­باشد.
5- در ص 62 مي‌نويسد: لبيد شاعرِعايشه پسر عموي عايشه بود، و سپس آورده که: آنها همديگر را نديده بودند و در ادامه مي‌نويسد: عايشه 13 ساله به همراه لبيد به باغ رفتند و در آنجا  با لبيد به قاب بازي مشغول مي­شد!
آقاي فريشلر فراموش نموده كه چند صفحه منکر وجود باغ در مكه مي­شود و ديگر اينكه عايشه در 8 سالگي به مدينه هجرت کرده لذا امکان ندارد که در 13 سالگي در مکه حضور داشته باشد.
6- در ص 89 مي‌نويسد كه علي -عليه السلام-  ، عايشه و سوده دو همسر پيامبر را به همراه فواطم به مدينه آورد! و حال اينكه در هيج كتابي ما نديديم كه حضرت امير المؤمنين -عليه السلام-  آنها را آورده باشد.
 7- در ص 91 مي‌نويسد: علي -عليه السلام-  هنگام هجرت هنوز موهاي صورتش تكميل نشده بود و 19 سالش بود!
آقاي فريشلر دقت نكرده علي(ع) هنگام بعثت پيامبر كمتر از 10 ساله نبوده و سال سيزدهم بعثت پيامبر هجرت كرده است پس علي (ع) حداقل هنگام هجرت 23 ساله بوده است.
8- در ص 106 از قول عايشه مي‌نويسد بعد از رفتن پيامبر تا سه هفته در مكه مانديم ...
اگر عايشه به همراه علي -عليه السلام-  به مدينه آمده باشد، بايد مدت كوتاهي بعد از هجرت پيامبر به همراه علي -عليه السلام-  به مدينه آمده باشد چون علي-عليه السلام-  بعد از دادن امانات مردم سريعاً به مدينه هجرت نموده است و پيامبر در نزديك مدينه در قبا منتظر آمدن او و فواطم بودند.
9- در ص 110 مترجم براي توجيه نوشته‌هاي كورت فريشلر مي‌نويسد كه عرب در قديم به گوسفندان حيوان مي‌گفت (يعني عرب اسمي براي آن نداشت) كه فقط بايد گفت اين نشانگر بي‌اطلاعي نويسنده و مترجم از زبان و تاريخ و فرهنگ عرب مي‌باشد. چون يكي از كارهاي مهم عرب دامداري بوده كه گوسفند نيز در صحرا فراوان داشتند.
10- در ص 121 مي‌نويسد: جاسوس مخفي معاويه مصاحبه‌اي جهت تحقيق در خصوص عايشه با زيد‌بن‌حارثه غلام پيامبر دارد … از اين معلوم مي‌شود كه آقاي كورت فريشلر از تاريخ اسلام، اطلاع بسيار ناقصي دارد و يا داستان‌سرايي و دروغ‌پردازي مي‌كند چرا كه زمان اين مصاحبه به اعتقاد نويسنده کتاب در دوره حکومت معاويه بر شام است که به دوران پس از رحلت پيامبر(ص) بازمي­گردد و اين در حاليست که زيد بن ‌حارثه در سال هشتم هجرت يعني دو سال پيش از رحلت پيامبر در جنگ موته به شهادت رسيده است.
11- در ص 132 مي‌نويسد: ابو‌لهب پيامبر را از قبيله بني هاشم طرد كرد !
آقاي فريشلر دقت نكرده است كه بني‌هاشم، يا ايمان آورده بودند و يا بدون آنکه ايمان آورده باشند با آن حضرت همراهي مي­کردند و فقط ابو‌لهب بود كه در کنار ديگر مشرکان قريش با حضرت مخالفت مي­کرد و از اين رو براي ابولهب امکان طرد پيامبر(ص) وجود نداشت.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. نقش عايشه در اسلام نویسنده: علامه سيد مرتضي عسكري.
2. تاريخ پيامبر اسلام، نویسنده: دكتر آيتي و تصحيح دكتر گرجي.
 
پي نوشت:
[1] . عسقلاني، ابن حجر، الاصابه، بيروت، دارالكتاب العربي، ج 4، ص 432.

مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :