امروز:
جمعه 31 شهريور 1396
بازدید :
1099
آيه‎اي كه مربوط به چشم زخم است
قرآن كريم در آيه 67 سوره يوسف مي‎فرمايد: حضرت يعقوب به فرزندانش فرمود: از يك درب وارد مصر نشويد. اشاره‎اي به اثر و خطر چشم و نظر است؛ چرا كه جواناني بودند زيبا و داراي قيافه‎هائي جذاب متّحدالشكل.
پيامبر (ص) فرمود: چشم زخم حق است؛ چشم زخم مي‎تواند قله كوه را فرود آورد.
حضرت فرمودند: اگر چيزي باشد كه بر قضا و قدر سبقت بگيرد يقيناً چشم زخم خواهد بود.
و نيز پيامبر خدا (ص) براي امام حسن و امام حسين (ع) دعاي چشم زخم مي‎خواند.
در زمان پيامبر (ص) افرادي داراي چشم زخم بودند كه حتّي اگر ماده گاو و ماده شتر چاق از نزديك آنان عبور مي‎كرد او به حيوان يك نظر مخصوص مي‎انداخت بعداً به دختر يا كنيز خود مي‎گفت:
زنبيل و پول را حاضر كن تا برويم از گوشت اين شتر بياوريم، آن شتر شب را صبح نمي‎كرد تا اينكه هدف مرگ قرار مي‎گرفت.
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :