امروز:
جمعه 31 شهريور 1396
بازدید :
712
حضرت پيامبراکرم ـ صلي الله عليه و آله وسلم ـ در چه تاريخي فوت کردند؟

بسياري از منابع وفات رسول خدا ـ صلي الله عليه وآله وسلم ـ را در روز دوشنبه سال11هـ دانسته­اند[1]، ولي در تاريخ رحلت چند نظر وجود دارد که سه نظر آن مشهور است:
نظر اول: بيست وهشتم صفر که نزد شيعيان معتبر است و شيخ مفيد و شيخ طوسي اين قول را پذيرفته­اند وبعضي از علماي اهل سنت آنها را ذکر کرده اند.[2]
نظريه دوم: دوازدهم ربيع الاوّل که مشهورترين نظر ميان اهل سنت است[3] و از علماي شيعه مرحوم کليني (ره) اين قول را پذيرفته است.[4]
نظريه سوم: دوم ربيع الاول که در روايتي از امام باقر عليه السلام بآن اشاره شده و علامه مجلسي«ره» آنها را حمل بر تقيه  کرده است[5]. بعضي از علماء اهل سنت قائل به اين نظر هستند.[6]

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1ـ ترجمه حياه القلوب، نویسنده:  علامه مجلسي ترجمه سيد علي اماميان.
2ـ تاريخ سياسي اسلام، نویسنده:  رسول جعفريان.

پي نوشت ها:
[1] . ابن هشام السيره النبوية، مصر، 1355، ج4، ص303 ؛ سيوطي جلال الدين، الخصائص الکبري، عراق، منشورات تموز، 1984م، ج2، ص274؛ امام ترمذي، اوصاف النبي، بيروت، دارالجيل، 1405ق، ص417؛ ابن کثير، البدايه و النهايه، داراحياء التراث، 1412ق، ج5، ص275.
[2] . شيخ طوسي، تهذيب الاحکام، تهران، انتشارات صدوق،  1418ق، ص3؛ شيخ مفيد، الارشاد، تهران، کتابفروشي اسلاميه، 1376، ص175.
[3] . طبري، تاريخ، بيروت، روائع التراث العربي،  بي تا، ج 2، ص200؛ يعقوبي، تاريخ، قم، منشورات سيد شريف رضي،  1414ق، ج 2، ص113؛ ابن اثير،کامل في التاريخ، بيروت، داراحياء التراث، 1408ق، ج 2، ص5؛ ابن سعد، طبقات کبري، بيروت، دارالکتب العلميه، 1410ق، ج 2، ص209.
[4] . کليني محمد بن يعقوب، کافي، انتشارات علميه ايران، بي تا، ج 2، ص 324 .
[5] . محمد باقر، مجلسي، ترجمه حياه القلوب، قم، انتشارات سرور، چاپ اول، 1376.
[6] . بيهقي احمد بن حسن، دلائل النبوه، بيروت، دارالکتب العلميه، 1405ق، ج7، ص235؛ ابن خلدون، تاريخ، مکتبه معارف رياض، 1418ق، ص209.

مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :