امروز:
سه شنبه 4 مهر 1396
بازدید :
1184
چرا نتيجه از آية قرآن نمي‎گيرم
شخصي حضور امام صادق (ع) مشرف شد و گفت: در قرآن دو آيه است كه من طبق دستور آن دو آيه عمل مي‎كنم، ولي نتيجه نمي‎‎گيرم.
امام صادق (ع) فرمود: آن دو آيه كدام است؟
او عرض كرد:
1- «ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ». (دعا كنيد مرا، كه من دعاي شما را مستجاب مي‎كنم).[1]
2- «وَ ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ». (و هر چيزي را كه در راه خدا انفاق كنيد خدا جاي آن را پر مي‎كند و او بهترين روزي دهندگان است).[2]
من دعا مي‎كنم، دعايم به استجابت نمي‎رسد، و انفاق مي‎كنم ولي عوضش را نمي‎بينم.
امام صادق (ع) در مورد آيه اول فرمود: آيا فكر مي‎كني كه خداوند از وعده خود تخلّف كند؟
او عرض كرد: نه.
فرمود: پس علّت عدم استجابت دعا چيست؟
او عرض كرد: نمي‎دانم.
امام فرمود: ولي من به تو خبر مي‎دهم، كسي كه اطاعت خدا كند در آنچه امر به دعا كرده، و جهت دعا را رعايت كند، دعايش اجابت خواهد شد.
او عرض كرد: جهت دعا چيست؟
امام فرمود: نخست حمد خدا كني و نعمت او را يادآور شوي، شكر كني و بعد درود بر پيامبر (ص) فرستي، سپس گناهانت را به خاطرآوري و اقرار كني و از آنها به خدا پناه بري و توبه نمائي، اين است جهت دعاء.
و امّا در مورد آيه دوم، آيا فكر مي‎كني خداوند خلف وعده مي‎كند؟
او عرض كرد: نه.
امام فرمود: پس چرا جاي انفاق پر نمي‎شود؟
او عرض كرد: نمي‎دانم.
امام فرمود: اگر كسي از شما مال حلالي به دست آورد و در راه حلال انفاق كند، هيچ درهمي را انفاق نمي‎كند، مگر اينكه خدا عوضش را به او خواهد داد.
پس شرط نتيجه‎گيري از انفاق، به دست آوردن مال از راه حلال و همچنين انفاق آن در راه حلال است.
[1] - سورة‌ مؤمن: آية 40.
[2] - سورة سبأ: آية 39.
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :