امروز:
جمعه 31 شهريور 1396
بازدید :
1125
لطيفة قرآني
سلطان محمود پيكي به نزد خليفه «القادر باللّه» فرستاد و او را تهديد كرد كه بغداد را ويران خواهد كرد و خاك بغداد را بر پشت فيلها به غزنين خواهد آورد، خليفه نامه‎اي به سلطان محمود نوشت در آن نامه فقط نوشته شده بود «الم» سلطان معني اين كلمه را نفهميد و دانشمندان را گرد هم آورد تا معناي اين كلمه را به او بگويند، آنها نيز تمام سوره‎هاي قرآن را كه با «الم» شروع مي‎شد را جستجو كردند و پاسخ موافق نيافتند جواني در ميان آنان بود كه به او توجّهي نمي‎كردند،‌ او گفت:
اگر سلطان اجازه دهد رمز آن را خواهم گشود. سلطان به او اجازه داد، او گفت: سلطان چون خليفه را به «فيل» تهديد كرده است، خليفه نيز در پاسخ نوشته است «الم» كه اشاره است به آيه «أَ لَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحابِ الْفِيلِ»
آيا نديدي كه خداي تو با اصحاب فيل چه كرد؟
سلطان پاسخ را پسنديد و به او جايزه داد[1].
[1] - مجلة بشارت: ش 8، ص 60.
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :