امروز:
سه شنبه 25 مهر 1396
بازدید :
925
آيا شب زفاف كه طرفين در كنار هم هستند، بسيار دردآور است؟ لطفاً به صورت واضح بنويسيد. اگر دختري كه هنوز ازدواج نكرده و از شب زفاف مي ترسد، به خاطر آن دوست نداشته باشد ازدواج كند، چه وظيفه اي دارد؟

زندگي انسان در گذر از مراحل كمال، با فراز و نشيب هايي همراه است؛ كه نتيجه آن، كارنامة يك فرد و محصول و برداشت او از مزرعه اي به نام دنيا خواهد بود.
ازدواج، يكي از پله هاي تكامل و رشد افراد مي باشد كه با گام نهادن در آن، روحيات و استعدادهاي خدادادي وارد مرحله جديدي از شكوفايي مي گردند و عرصه كمال يابي براي همسران مهيا مي شود. هر يك از بخش ها و برنامه هاي زندگي مشترك، از گام هاي نخستين آن تا مراحل پيچيده اي چون سامان بخشي به زندگي اقتصادي، اجتماعي وحرقه اي براي شكوفا گرديدن و بروز نيروهاي نهان است.

عشق، سايه بان زندگي
يكي از گوهرهاي ناب كه با ازدواج به دست مي آيد، عشق ورزيدن و محبت به همديگر مي باشد. بروز اين نيروي خارق العاده تأثير شگرفي در شناخت همسران و مواجهه آنان با دشواري هاي احتمالي زندگي مشترك خواهد بود.
پاسخ به نيازهاي عاطفي، از مهم ترين ميوه هاي ازدواج بوده و غلبه آن به حدّي است كه بسياري از مسائل ريز و درشت ناديده گرفته مي شود.
پاسخ به نيازهاي جنسي
يكي از اهداف ازدواج، پاسخ به نيازهاي جنسي يكديگر مي باشد. اين مسئله در دين اسلام از چنان قداستي برخوردار است كه پيشوايان ديني براي انجام صحيح و بهتر آن برنامه هايي را براي پيروان خود بيان كرده اند.
ارضاء نيازهاي جنسي يكديگر، پلي براي آرامش و مقدمه اي براي زندگي بهتر است، همچنين پاسخ به اين نيازها، مقدمه اي براي تداوم نسل انسان ها و رسيدن به مقام بلند پدري و مادري است.
شب زفاف، آغاز زندگي
در جامعه اسلامي و اصيل ايران، توجه به شب زفاف از جايگاه ويژه اي برخوردار است. شبي كه در آن دختر و پسر ديروز به زن و مرد ارتقاء رتبه مي يابند و پايه هاي شخصيت جديد خود را بر آن بنا مي كنند.
در دستورات و آموزه هاي ديني نيز، براي گذر موفقيت آميز از اين مرحله، برنامه هاي معنوي ويژه اي پيشنهاد مي شود كه خواندن نماز و طلب فرزند صالح از خداوند و نيز محبت ورزيدن به همسر و توجه به روحيات او از آن جمله است.
 
پندار نادرست
خداوند، بدن انسان را با توجه به وظايفي كه به او محوّل شده، طراحي نموده و ساخته است. در اولين مرحله از برنامه زناشويي نيز، بافت هاي بدني زن و شوهر به گونه اي با شرائط  هماهنگ مي شوند كه آسيبي به هيچ يك از عروس و داماد وارد نشده و خاطره اي خوش همراه با عطر معنويت، نويدبخش زندگي نو و همراه با موفقيت خواهد بود.
با توجه به مقدمات و مسائل ذكر شده، پنداري چون سختي طاقت فرساي گذر از مرحله زفاف نادرست بوده و با مطالعه كتاب هايي كه خدمت شما معرفي مي گردد و نيز توجه به فضاي عاطفي موجود بين همسران درآن شب، هيچ گونه جايي براي نگراني وجود نخواهد داشت.


معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. شهيد دكتر سيدرضا پاك نژاد، ازدواج مكتب انسان سازي، انتشارات اخلاق، قم، 1376.
2. دكتر سيدجواد مصطفوي، بهشت خانواده، ج 1 و ج 2، انتشارات هاتف، مشهد، چ 3، 1374.
3. دكتر علي غضنفري، زفاف، نشر نيلوفرانه، تهران، پاييز 1381.
4. حشمت الله ايران مهر، دانستني هاي ازدواج، ناشر مؤلف، 1377.

مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :