امروز:
چهار شنبه 29 شهريور 1396
بازدید :
740
اينجانب 24 سال سن دارم و تحصيلاتم ليسانس مهندسي نفت است سربازي نرفتم و كارم هم تضمين شده نمي‌باشد؟ و قصد ازدواج دارم:

ازدواج با تكميل تحصيلات، سربازي .... منافات ندارد خداوند فرموده، جوانان بدون همسر را همسر دهيد... اگر فقير باشند خداوند به فضل و رحمت خود آنان را غني و بي‌نياز مي‌كند[1] و در روايتي داريم ترك ازدواج از ترس فقر و ناداني بدگماني به خداست البته هيچ يك از مطالب فوق، به اين معني نيست كه انسان از فعاليت‌ و حركت خود به اميد اينكه خدا جبران مي‌كند كم بگذارد بله از ما بايد حركتي صادر شود تا خداوند نمك بركت را بر آن بيفزايد.
كار دلخواه: هرگز به كاري كه مورد علاقه‌ات نيست (با احتمال يافتن كار مورد علاقه‌ات) نپرداز. زيرا بسياري از مشكلات‌ كارها و سختي‌ها بر اثر علاقه، به فراموشي سپرده مي‌شود. علاقه سبب مي‌شود كه انگيزه ما نسبت به كاري افزايش يابد و در نتيجه حاصل و ثمر‌آن زيادتر شود. آنچه كه در موفقيت‌ها مهم است و مورد توصيه بسياري از بندگان مي‌باشد تلاش و صبر و استقامت است. بسياري از افراد سرشناس شهرت خود را مديون مشكلات زندگي خود مي‌دانند به عنوان مثال هجرت، فقر و گرسنگي شكسپير باعث شد كه او با استعدادهاي پنهان خود آشنا شود كما اينكه مورخان اذعان دارتد به اين مطلب.
 ازدواج و افق‌هاي جديد:[2]
انسان با ازدواج، احساس مسئولت بيشتري در قبال اداره زندگي جديد، تأمين معاش و ‌حفظ آبروي خانواده مي‌كند، اين امر باعث مي‌شود تمام ابتكارات و استعدادهاي نهفته و پنهاني خود را به كار اندازيم و در پرتو همين زندگي است كه فشارهاي جنسي، پريشاني، تنهايي، عقده‌هاي زجر دهنده و كمبودها، در كنار همسري مهربان و دلسوز و همدم از بين مي‌رود.
راه حل كوتاه مدت:[3]
اگر توافق دو طرف و همكاري خانواده باشد در صورت تحصيل و حتي سربازي مي‌شود ازدواج صورت بگيرد البته كمك خانواده (پدر و مادر) خيلي مهم است، راه حل ديگر اينكه والدين مي‌توانند براي مدت كوتاهي زوج جوان را در خانه خود با بودجه خود نگه دارند يا اينكه مثلاً خانواه دختر خرج دختر خود و خانواده پسر خرج پسر خود را قبول كنند و ازدواج صورت بگيرد تا زماني كه جوان شغل مناسبي انتخاب كند و به قولي روي پاي خود بايستد اين تفكيك هزينه‌ها اعمال شود.
توقعات زيادي
گاهي مراسم و رسومات مختلف جامعه باعث مي‌شود كه آنها مثل زنجير به پاي جوان بپيچند و آنها را از شروع يك زندگي باز دارند، با حذف اين توقعات و مراسم اضافي مي‌توان زندگي خوبي را شروع كرد. گاهي جوان به خاطر تبعيت از احساسات، بعد اقتصادي خانواده‌ خود را در نظر نمي‌گيرد و به خواستگاري دختر ثروتمندي مي‌رود كه اين خود مشكل‌ساز خواهد بود. بنابراين حفظ طبقات اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، سياسي، مذهبي بسيار مهم و كارگشا خواهد بود.
فشار جنسي
افراد از حيث فشار جنسي در يك سطح نيستند گاهي جوان مي‌بيند كه حتي يك روز تأخير در ازدواج باعث به گناه افتادن او مي‌شود اين جوان لازم استه كه زودتر ازدواج كند اما برخي مشكل فشار جنسي ندارند اينها مي‌تواند تا به دست آوردن شرايط بهتري ازدواج خود را به تأخير اندازند مثلاً تحصيلات خود را تكميل كند، البته با وعده خداوند به كمك و شكوفا شدن استعداد در پرتو ازدواج، مي‌توانند زندگي جديد را شروع كنند مگر اينكه ازدواج مشكلي بر مشكلات باشد كه در اين صورت بهتر است تا سن خاصي به درس بپردازد.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1 . ازدواج آسان و شيوه‌ همسرداري، محمد محمدي اشهاردي، انتشارات نبوي، قم.
2 . انتخاب همسر، ابراهيم اميني، سازمان تبليغات.
3 . استفاده از مشاوره‌هاي (شغلي، ازدواج و تحصيل) به شكل حضوري.

پي نوشت ها:
[1] . نور/32.
[2] . مظاهري، علي اكبر، جوانان و انتخاب هسمر، دفتر تبليغات اسلامي، ص56 اقتباس.
[3] . همان، ‌ص 88.

مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :