امروز:
سه شنبه 28 شهريور 1396
بازدید :
776
بعد از ازدواج ناموفق قبلي بنده دچار نوعي ترس از ازدواج شدم و بدليل درآمد پايين و عدم اطمينان از ادارة زندگي آينده چند سالي ازدواج را به تعويق انداختم و حالا كه با وجود مشكلات مالي تصميم به ازدواج گرفته ام شخص مورد نظر را نمي يابم. گاهاً فكر مي كنم بدليل عدم اطمينان به ادارة مالي زندگي مورد غضب پروردگار قرار گرفته ام و...

بدون ترديد ازدواج بزرگترين و مهمترين حادثة زندگي هر انساني است كه موفقيت يا شكست در آن، براي هر يك از زوجين سرنوشت ساز خواهد بود. بنابراين، بر هر دختر و پسري لازم است كه قبل از ازدواج در مورد انتخاب همسر اطلاعات كافي را كسب كنند، سپس اقدام نمايند. امّا متاسفانه اكثر پسران و دختران، بدون تجربه و كسب اطلاعات لازم، به چنين امر بسيار مهم و سرنوشت سازي اقدام مي نمايند. در حاليكه نه از شرايط و صفات نيك يك همسر خوب آگاهي دارند و نه راه كشف آن را مي دانند. نه از نقاط ضعف و صفات بد همسر خبر دارند نه راه كشف و اجتناب از آنها را مي دانند. چه بسا صفاتي را از شرايط بسيار مهم و ضروري مي پندارند و براي نيل به آن جديت مي نمايند، در صورتي كه آن صفت اصلاً از مزاياي ضروري يك همسر نيست، يا اهميت چنداني ندارد و چه بسا امر بسيار مهمي كه بايد جزء شرايط قرار گيرد در اثر غفلت، آن را از شرايط و مزايا محسوب نمي دارند، هنگامي خبردار مي شوند كه كار از كار گذشته و چاره اي ندارند.

علل مشكل:
با توجه به اينكه پيش از اين اقدام به ازدواج نموده بوديد ولي بنابر دلايلي به جدايي انجاميده و از علل آن در نامة خود مطلبي بيان نفرموديد لذا اولين توصية ما اين است كه حتماً به طور واقع بينانه و دلسوزانه به زندگي مشترك قبلي خود نظري بيفكنيد و علل عدم موفقيت آن را خوب بررسي كنيد. (در صورت لزوم با ياري گرفتن از مشاورين متخصص به شكل حضوري) كه آيا مشكل از همسر شما بوده يا اينكه مشكل از جانب شما بوده است.
در صورت اول، اگر واقعا مشكل و علت جدايي، همسر شما بوده و قابل تحمل و گذشت نبوده، اين امر يك تجربه اي مي باشد و بايد از آن به خوبي استفاده نمود تا مقدمة پيروزي و موفقيت در زندگي آيندة شما باشد و دقت شما  را در انتخاب همسر جديد بالاببرد. در انتخاب همسر نيز اولاً بايد بدنبال معيارهاي واقعي و صحيح باشيد و ثانياً بدانيد گل بي عيب خداوند است، لذا فكر نكنيد همسري بدست مي آوريد كه بي عيب است، همانطور كه بنده و شما بي نقص نيستيم، لذا اگر همسري هفتاد درصد مطلوب معيارهاي ما بود انتخاب مناسبي مي باشد.
در صورت دوم اگر علت جدايي شما بوده ايد بايد حداكثر تلاش خود را انجام دهيد كه آن نواقص را جبران نموده و از مشورت متخصصين و دلسوزان بهره بگيريد. (مطمئن باشيد چند جلسه مشاورة حضوري براي روشن شدن راه سالهاي متمادي زندگي بسيار راه گشاست) پس مشاور خوب و زبده اي پيدا كنيد و مشكلات خود را با او در ميان گذاريد.
در ابتداي نامه نوشته بوديد كه «به دليل درآمد پايين و عدم اطمينان از ادارة زندگي آينده چند سال ازدواج را به تعويق انداخته ايد» در هر صورت اين اتفاقي است كه افتاده است لذا انتظار مي رود در اين مدت تلاش اقتصادي بيشتري كرده و سرمايه اي را پس انداز كرده باشيد كه در غير اين صورت بايد در شيوة معاش خود تجديدنظر نمائيد. از تجربة بزرگان كمك بگيريد، در اين رابطه مشاوره كنيد و كتب مختلفي در اين زمينه مطالعه كنيد و از والدين خود بخواهيد تا بيشتر به شما كمك بكنند.

ازدواج و بركت:
در ادامة‌ نامه آورده ايد كه «گاهي فكر مي كنم به دليل عدم اطمينان به ادارة مالي زندگي مورد غضب پروردگار قرار گرفته ام». با توجه به دسته اي از آيات و روايات در مورد توانمندي اقتصادي در امر ازدواج، كه ازدواج را ماية بركت و توسعه در رزق دانسته[1] و ترك ازدواج را به خاطر فقر مالي نكوهش كرده اند. بايد توجه كرد توسعه در روزي از طريق ازدواج به حالات روحي افراد و مراتب ايمان آنان بستگي دارد يعني اگر انسان ايمان و اطمينان داشت كه خداوند پس از ازدواج كمكش مي كند و بر او «توكل» كرد و تمام «سعي» خود را به كار گرفت ديگر اضطراب نخواهد داشت و با اين توكل زندگي خويشتن را به پيش خواهد برد و خداوند متعال در زندگي او وسعت و بركت قرار خواهد داد، بنابراين به عنوان توصية اخلاقي؛ با تقويت روحية توكل بر خدا و تلاش در حد توان خود به امر ازدواج اقدام فرمائيد. و در اين راه به دنبال همسري باشيد كه موقعيت اقتصادي شما را درك كند و از نظر طبقة اجتماعي و اقتصادي از شما بالاتر نباشد، هم شان و هم كفو شما باشد و بقيه را به خدا واگذار كنيد. و بدانيد زن و شوهر مكمل يكديگرند و در كنار هم بايد سعي كنند عيوب يكديگر را بپوشانند يا در حد امكان برطرف كنند، تا ان شاء الله بتوانند به كمال مطلوب نائل شده به اهداف عالي ازدواج كه همان آرامش و سكون در زندگي در كنار همسري شايسته است دست پيدا كنند.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. روانكاوي زنان و مردان در زندگي زناشوئي، سيد عبدالحامد مقدس نيا، قم. انتشارات دلاوري، 1380.
2. انتخاب همسر، ابراهيم اميني، قم، انتشارات سازمان انجمن اولياء و مربيان، چاپ سوم، 1379.
3. جوانان و انتخاب همسر. علي اكبر مظاهري، قم، پارسايان، 1378. (حتماً مطالعه كنيد.)
4. در صورت امكان از مشاور حضوري در امر ازدواج كمك بگيريد.

پي نوشت:
[1] . نور/32.

مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :