امروز:
سه شنبه 28 شهريور 1396
بازدید :
786
منابعي درباره ي موضوع «قرآن كريم، و نيازهاي عصر حاضر» معرفي بفرماييد.

تنها كتابي كه در همه ي عرصه ها و در همه ي عصرها و جواب گوي نيازهاي جدّي و اساسي بشريّت است، قرآن كريمف است. در اين راستا، كتاب هاي زيادي نگاشته شده است و كتابخانه هاي بزرگ تخصّصي علوم قرآني نيز به وجود آمده است.
در اين مختصر به معربفي چند منبع بسنده مي شود كه عبارتند از:
1. انتظار بشر از دين، عبدالله جوادي آملي، قم، انتشارات اسراء.
2. پژوهشي در اعجاز علمي قرآن، محمّد رضايي، رشت، انتشارات مبين.
3. شفا و درمان در قرآن، سيّد هادي مير اشرفي، قم، انتشارات لاهيجي.
4. قرآن، انسان، وفاق، محمبد مرادي، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
5. گفت و گوي تمدّن ها در قرآن و حديث، محمّد محمّدي ري شهري، قم، انتشارات دارالحديث.
6. آزادي در قرآن، سيّد محمّد علي ايازي، تهران، انتشارات ذكر.
7. قرآن و فرهنگ زمانه، حسن رضا رضايي، قم، انتشارات مركز مطالعات.
8. معجم موضوعي آيات اقتصادي قرآن، سيبد محمّد كاظم رجايي با همكاري گروه اقتصاد، قم، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره).
9. معرفت شناسي در قرآن (تفسير موضوعي، ج 13)، استاد عبدالله جوادي آملي، قم، انتشارات اسراء.
10. مباني انسان شناسي در قرآن، عبدالله نصري، تهران، مؤسسة تحقيقاتي و انتشاراتي فيض كاشاني.
11. قرآن و روان شناسي، محمّد عثمان نجاتي، ترجمه ي عباس عرب، مشهد، مؤسسة چاپ و انتشارات آستان قدس رضوي.
12. جهاد در قرآن، سيد حسن طاهري خرّم آبادي، قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي.
13. وحي و نبوت در قرآن، (تفسير موضوعي، ج 3)، استاد عبدالله جوادي آملي، قم، انتشارات اسراء.
14. صورت و سيرت انسان در قرآن، همان.
15. حيات حقيقي انسان در قرآن، همان.
16. باستان شناسي و جغرافياي تاريخي قصص قرآن، عبدالكريم بي آزار شيرازي،تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي.
17. قرآن بر فراز آسمان ها، محمّد مقيمي، تهران، مؤسسة مطبوعاتي معراجي.
18. دانش عصر فضا، آيت الله حسين نوري همداني، قم، نشر مرتضي.
19. قرآن و طبيعت گذشته و آيندة جهان، عبدالكريم بي آزار شيرازي، تهران، انتشارات زكات علم.
20. قرآن و علم امروز، عبدالغني الخطيب، ترجمه: اسدالله مبشري، تهران مؤسسة مطبوعاتي عطايي.
21. مباني جهان شناسي در قرآن، عبدالله نصري، تهران، اميركبير.
22. كهكشان ها در قرآن، لطفعلي سليمي، قم، انتشارات انصاري.
23. ستارگان از ديدگاه قرآن، محمبد صادقي تهراني، تهران، انتشارات اميد فردا.
24. رازهاي آسماني در تفسير سورة حديد، علي كريمي جهرمي، قم، مدرسة آيت الله العظمي گلپايگاني.
25. شگفتي هاي پزشكي در قرآن، حسن كريمي يزدي، اراك، دانشگاه آزاد اسلامي.
و ...

مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :