امروز:
جمعه 31 شهريور 1396
بازدید :
685
در تورات و انجيل هم گفته شده است که هيچ کس نمي تواند در کلام خدا تغييري ايجاد کند مگر تورات و انجيل کلام خداوند نمي باشند که ما مي گوييم تحريف شده اند ؟

ما اين سخن را که هيچ کس نمي تواند در کلام خدا تغييري ايجاد کند، در انجيل و تورات رائج نيافتيم از تورات و انجيل واقعي که فعلا در دست نيست نيز چنين مطلبي گزارش نشده است. در قرآن کريم نيز آيه اي وجود ندارد که بر اين مطلب دلالت داشته باشد يعني در قرآن نيامده است که هيچ کس نمي تواند کلام خدا را تغيير بدهد. بلکه آن چه در قرآن است، اين است که خداوند قرآن کريم را از هر نوع تحريف و جابجايي حفظ مي کند. آيه اي بر اين مطلب دلالت دارد که اين گونه مي فرمايد: «ما قرآن را نازل کرديم و ما به طور قطع نگهدار آنيم».[1]
به فرموده علامه طباطبايي اين آيه شريفه مي گويد که قرآن ذکري است زنده و جاويداني و محفوظ از زوال و فراموشي و مصون از زيادتي که ذکر بودنش باطل شود و از نقصي که باز اين اثرش را از دست دهد و مصون است از جابجا شدن آياتش به طوري که ديگر ذکر و بيان کننده حقايق معارفش نباشد. پس آيه شريفه دلالت بر مصونيت قرآن از تحريف نيز مي کند، چه تحريف به معناي دستبرد در آن به زياد کردن و چه به کم کردن و چه به جابجا نمودن، چون ذکر خدا است همان طور که خداي متعال الي الابد هست ذکرش نيز هست.[2]
در اين راستا آيه ديگري هم اين گونه مي فرمايد: «هيچ گونه باطلي نه از پيش و نه از پشت سر به سراغ آن نمي آيد چرا که از سوي خداوند حکيم و شايسته ستايش، نازل شده است».[3]
آمدن باطل به سوي قرآن کريم به اين معني است که باطل در آن راه پيدا کند يا بعضي از اجزاي آن از بين برود و باطل شود و يا همه اش به طوري که بعضي از حقايق و معارف حقه آن غير حقه شود و يا بعضي از احکام و شرايع آن و توابع آن احکام لغو گردد به طوري که ديگر قابل عمل نشود.[4]
خداي متعال اين آخرين کتاب خود را به صورت معجزه آسا حفظ نموده است و تاريخ هم گواهي مي دهد که تا امروز بعد از گذشت چهارده قرن هيچ تغيير و تحريفي در قرآن ايجاد نشده است. روي همين جهت است که خداوند تمام بشر را همراه با جنيان تحدّي نموده و از آنان خواسته است اگر مي توانند مثل قرآن و يا يک سوره مانند قرآن بياورند. قرآن مي گويد: «اگر انسان ها و جنيان جمع شوند بر اين که همانند اين قرآن را بياورند، همانند آن را نخواهند آورد هر چند يکديگر را در اين کار کمک کنند»[5] و نيز مي فرمايد: «اگر درباره آن چه بر بنده خود نازل کرده ايم، شک و ترديد داريد (دست کم) يک سوره همانند آن بياوريد و گواهان خود را غير از خدا ـ بر اين کار فرا خوانيد اگر راست مي گوئيد».[6]
اما انجيل و تورات واقعي با اين که کلام و ذکر خدا بوده اند ولي خصوصيت قرآن را نداشته اند. زيرا به فرموده علامه طباطبايي خداوند فقط وعده حفظ اين ذکر (قرآن) را داده و ذکريت ذکر علت حفظ خدايي نيست تا هر چه ذکر باشد خداوند حفظش کرده باشد.[7] و در تورات و انجيل مطلبي مبني بر حفظ آنها مانند قرآن از تحريف و تغيير نيامده تا به آن تمسک شود و گفته شود که نبايد تورات و انجيل تحريف شود و تغيير پيدا کند. پس روي همين جهت تورات و انجيل موجود، نمي توانند انجيل و تورات واقعي باشند اين مطلب با دلائل زير قابل اثبات مي باشد.
1. متن انجيل و تورات خودش گواهي مي دهد که مطالب موجود در آنها کلام و ذکر خدا نمي باشند زيرا اولا غالب مطالبي که در آنها درج شده تاريخ و زندگي نامه حضرت مسيح و حضرت موسي ـ عليه السلام ـ و رسولان و حواريون و کيفيت فعاليت آنها مي باشد.
ثانياً در اين دو کتاب لغزش ها و خطاهايي به انبياء نسبت داده شده که فطرت هر انسان معمولي متنفر از آن است. ثالثا در اين دو کتاب مطالب پيش پا افتاده اي است که نه از حقيقتي پرده بر مي دارد و نه فضيلت اخلاقي به بشر مي آموزد.
2. خود مسيحيان معتقدند که حضرت مسيح ـ عليه السلام ـ کتابي به نام انجيل نياورده و تا (30) سال بعد از عروج حضرت مسيح ـ عليه السلام ـ (30 ـ 60 م) انجيل مکتوب وجود نداشت و تا اين زمان سخنان و کارهاي عيسي به طور شفاهي نقل مي شد... فهرست نخستين کتاب هاي مقدس بين سال هاي (150 ـ 200) ميلادي آماده شد و پس از چند قرن کليسا به طور رسمي روشن ساخت که چه کتاب هايي را بايد مقدّس شمرد.[8]
و از طرفي بنا بر آنچه که لوقا در اول انجيل خود منعکس نموده است هيچ محدوديتي در انجيل نويسي وجود نداشته و هر کس براي خود انجيل مي نوشته است و لوقا نيز بر همين اساس براي دوستش «تيوفلس» انجيل خود را نوشته است.[9] و لذا گفته شده است که در صدر اول مسيحيت تا حدود چهار هزار انجيل مختلف وجود داشته و در شوراي «نيقيه» با شگرد خاصي توسط امپراطور تازه مسيحي شده «رم» همين چهار انجيل از ميان آنها انتخاب شده و به عنوان کتاب رسمي مسيحيت اعلام گرديده و ساير انجيل ها سوزانده مي شوند.[10]
در مورد تورات هم تحقيقات زيادي از طرف دانشمندان غربي صورت گرفته يکي از دانشمندان اسپينوزا فيلسوف هلندي است که ثابت نموده نويسنده تورات کسي است که سالها پس ازحضرت موسي مي زيسته است و لذا حضرت موسي نمي تواند نويسنده تورات باشد.[11] و اينها خود دلائلي است که خداوند تورات و انجيل را از تحريف و تغيير و گم شدن حفظ نکرده است. و تنها قرآن را از هر گونه تغيير و تحريف حفظ نموده است.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1ـ عيسي پيام آور اسلام، دکتر احمد بهشتي.
2ـ مقدمه انجيل برنابا، به قلم سردار کابلي.

پي نوشت ها:
[1]. حجر / 9 «إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ».
[2]. طباطبائي، محمد حسين، الميزان، ترجمه موسوي همداني، ج12، ص146.
[3]. فصلت / 42.
[4]. ترجمه تفسير الميزان، ج17، ص604.
[5]. اسراء / 88.
[6]. بقره / 23.
[7]. ترجمه تفسير الميزان، ج12، ص147.
[8]. رک: ميشل توماس، کلام مسيحي، ترجمه حسين توفيقي، قم، مرکز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب، چاپ اول، 1377ش، ص41ـ50.
[9]. رک: انجيل لوقا، فصل اول، جملات 1ـ 4.
[10]. ر.ک: بهشتي، احمد، عيسي پيام آور اسلام، تهران، انتشارات اطلاعات، چاپ اول، 1373ش، ص123.
[11]. توفيقي، حسين، آشنايي با اديان بزرگ، قم، مرکز جهاني علوم اسلامي، چاپ هفتم، 1384ش، ص104.

مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :