امروز:
پنج شنبه 27 مهر 1396
بازدید :
777
آيا پيروان مسيحيت و يا هندو کافر هستند؟

اديان و آيين هاي مختلفي که به اديان آسماني و غير آسماني تقسيم مي شوند، در طول تاريخ جامعه بشري را به طائفه ها و گروه هاي متعدد اعتقادي تقسيم نموده است.
تمام پيروان اديان غيرآسماني مانند بوديزم، هندوئيزم، شينتو و امثال اين ها که توسط خود بشر ساخته شده است و غالباً هيچ اعتقادي به خداوند و آخرت ندارند از ديدگاه دين اسلام کافر شمرده مي شوند.
اديان آسماني که به اديان ابراهيمي نيز معروف اند به ادياني گفته مي شود که از طرف خداوند براي هدايت بشر بر محور توحيد، نبوت و معاد فرستاده شده اند. اين اديان که عبارت اند از دين اسلام، مسيحيت و يهوديت، پيامبر و کتاب آسماني مخصوص به خود دارند.
دين يهود که پيامبر آن حضرت موسي ـ عليه السلام ـ و کتابش تورات بوده است تا قبل از دين مسيحيت از طرف خداوند رسميت و اعتبار داشته و لذا پيروان واقعي اين دين تا همين زمان پيرو و تسليم دين خدا بوده اند. اما بعد از آمدن دين مسيحيت چون دين يهوديت منسوخ گشته و اعتبارش را از دست داده، پيروان آن به خاطر انکار دين مسيحيت که دين حق خدا در اين زمان بوده است کافر شده اند.
دين مسيحيت که پيامبر آن حضرت عيسي ـ عليه السلام ـ و کتابش انجيل بوده است، تا زمان ظهور دين اسلام از طرف خداوند اعتبار داشته است بنابراين پيروان واقعي اين دين نيز تا اين زمان مومن و بعد از آن با آمدن دين اسلام که آخرين و کامل ترين دين خداوند بر روي زمين مي باشد، به علت انکار آخرين دين خداوند کافر شده اند.
افزون بر اين مطالب اغلب مسيحيان قبل از ظهور اسلام نيز از دين حضرت مسيح منحرف شده و نسبت به دين خودشان کافر شدند، زيرا آنان حضرت عيسي ـ عليه السلام ـ که مخلوق و بنده و پيامبر خدا بود، خود خدا پنداشته و معتقد شده اند که او پسر خدا است و لذا قرآن کريم در ضمن آيات متعددي بر کفر مسيحياني که چنين اعتقادي داشته اند تصريح نموده و مي گويد: «همانا کافر شدند آناني که گفتند خدا همان مسيح پسر مريم است»[1] «همانا کافر شدند آناني که گفتند خداوند يکي از سه تا است»[2]
بنابر اين در عصر حاضر معيار مسلمان بودن و کافر بودن، پذيرش و انکار دين اسلام و نبوت آخرين پيامبر خدا محمد مصطفي ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ بر محور توحيد، نبوت، معاد و ساير ضروريات دين اسلام مي باشد و هر که به اين امور ايمان و اعتقاد داشته باشد مسلمان است و هر که آن ها را انکار نمايد کافر شمرده مي شود.

پي نوشت ها:
[1]. مائده/ 17 و 72.
[2]. مائده/ 73.

مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :