امروز:
شنبه 1 مهر 1396
بازدید :
645
اگر كسي بخواهد از صفر شروع كند و با دليل و منطق دين را مرحله به مرحله بپذيرد بايد چه كار بكند و از كجا شروع كند؟

اين سوال به دو گونه تلقي مي شود:
1. اگر يك مسلمان متدين مي خواهد كه معتقدات خود را بر استدلالات عقلي و منطقي استوار نموده و به آن استحكام بخشد براي چنين فردي رجوع به كتاب هاي استدلالي كلامي و اعتقادي پيشنهاد ميشود.
2. اگر كسي مي خواهد بداند كه چرا بايد دين را بپذيرد و چه دليل عقلي بر آن وجود دارد با اجراء مراحل زير مي تواند اين مشكل را حل نمايد.
اولين گام براي اين شخص خالي بودن ذهن او از هر گونه پيش فرض ها و تعصبات و احساسات و ... مي باشد. قدم دوم رجوع او به عقل و احكام روشن آن درباره وجود عالم غيب و مافوق طبيعت مي باشد و در اين مرحله رعايت دقت كامل لازم بوده و از دخالت هر نوع عامل خارجي و برخورد احساسي اجتناب شده و در كنار عقل فقط از فطرت سليم خودش مي تواند كمك بگيرد كه قطعاً با رعايت معيارها و ملاك ها ي لازم استدلالي به نتيجه مطلوب و معقول خواهد رسيد. بعد از اين مرحله وقتي كه براي او، وجود خدا و خالق و پروردگار عالم ثابت گرديد، لازم است به حكم عقل و استدلالات منطقي، نياز انسان و جامعه بشري به دين و آموزه هاي آسماني در جهت تكامل همه جانبه انسان مورد بررسي قرار گيرد. و بعد از ورود به اين مرحله و با توجه به اينكه اديان دست ساز بشري هيچ گونه دليلي بر حقانيت خود ندارند، بايد توجه خود را توأم با استدلال و برهان به سوي اديان آسماني مبذول بدارد. و از ميان اديان موجود آسماني ديني را پذيرا گردد كه مباني و گزاره هاي اعتقادي و احكام عملي و نظام اخلاقي و اجتماعي آن با معيارهاي عقل و فطرت تطابق داشته و عاري از هرگونه خرافه و بي پايگي باشد. و به اين ترتيب انسان خود بخود در چارچوب حكم عقل و اقتضاي فطرت به سوي دين حق سوق داده مي شود. و همچنين در ميان شعبه هاي يك ديني كه به عنوان مذهب مطرح هستند نيز توجه به اين معيارها لازم مي باشد تا مذهب حق براي او ثابت گردد.
اين راهنمايي كلي براي فردي است كه از صفر ميخواهد شروع كند تا به حق دسترسي پيدا كند.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. مناظره دكتر وپير، شهيد هاشمي نژاد.
2. آنگه هدايت شدم، سيد محمد تيجاني.

مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :