امروز:
جمعه 31 شهريور 1396
بازدید :
703
چند در صد مردم جهان شيعه و چند درصد سني هستند؟

قبل از بيان جمعيت شيعه و سني بطور جداگانه نياز دارد كه ابتداً راجع به كل جمعيّت مسلمانان در جهان نظري انداخته شود تا تعداد كل جمعيّت مسلمانان نسبت به ساير اديان و مذاهب روشن گردد.
طبق جدولي كه در يكي از بولتن‎هاي وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران مندرج است، جمعيّت مسلمين به 000/200/155/1 نفر در سال 1991 ميلادي رسيده است، در جدول مذكور جمعيّت جهان اسلام به شكل زير توزيع شده است:
شمال آفريقا ـ مصر            000/500/100
غرب آفريقا                     000/000/125
مركز آفريقا                      000/000/18
شرق آفريقا                     000/000/93
جنوب آفريقا                    3000/15
ملت‎هاي عرب                  000/600/62
تركيه، ايران و افغانستان        000/800/114
شبه قاره هند                    000/500/180
آسياي جنوب شرقي           000/000/275
خاور دور                       000/000/81
اروپا                             000/300/18
آمريكا، اقيانوس آرام           000/900/5
كل جمعيت                     000/200/155/1
اين آمار مربوط به سال 1991 مي‎باشد و از آن زمان تا كنون حدود سيزده سال مي‎گذرد با توجه به نرخ رشد جمعيّت 03/0 كشورهاي اسلامي، جمعيّت جهان اسلام اكنون تخمینا در حدود 000/450/696/1 نفر مي‎باشد. و اگر درصد شيعيان را دوازده درصد كل جمعيت مسلمانان بدانيم كل جمعيّت شيعيان 000/574/203 بالغ مي‎گردد.
ولكن در كتاب «ژئوپوليتيك شيعه» اثر «فرانسواتوال» جمعيّت كل شيعيان را در سال 1995 در حدود 135 ميليون نفر تخمين زده است.
بنابراين جمعيت شيعيان در سال 2004 م بالغ 000/144/176 مي شود و جمعيت كل مسلمانان بالغ بر 981/869/467/1 مي‎گردد.
نويسنده کتاب سرزمین اسلام اذعان دارد كه سرشماري جوامع شيعه كارچندان ساده‎اي نيست، به ويژه در كشورهايي كه بيشتر سني مذهب‎اند، زيرا اين كشورها غالباً تمايل دارند كه وزنه و اهميت جوامع شيعه را كمتر جلوه دهند.[1] ايشان جمعيت كشورهاي اسلامي و تعداد شيعيان هر كشور را چنين ذكر نموده است:
كشور                  كل جمعيّت               تعداد شيعيان
افغانستان               000/18000               000/3000      
عربستان سعودي      000/18000               000/500
آذربايجان              000/7500                 000/5500
بحرين                 000/600                  000/350
امارات متحده عربي   000/2200                 000/300
هندوستان              000/000/920            000/25000
عراق                             000/000/20              000/500/12
ايران                    000/61000               000/000/51
كويت                  000/2100                 000/500
لبنان                    000/000/3                000/1000
قطر                     000/550                  000/50
پاكستان                000/000/130            000/000/30
سوريه                  000/000/14              000/500/3
تاجيكستان             000/000/6                000/160
تركيه                   000/000/62              000/000/16
يمن                    000/13500               000/5000
در نتيجة بنا بر آمار وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي تعداد كل جمعيّت شيعيان در سال 1383 در حدود 574000/203 بالغ مي‎گردد. و تعداد جمعيت سني و فرقه‎هاي ديگر در همين سال حدود 000/874/492/1 مي‎باشند.
البته اين آمار تقريبي است و آمار دقيقي كه بر اساس سرشماري و بدون موضع‎گيري‎هاي سياسي و مذهبي صورت گرفته باشد در اختيار نيست «فرانسوا توال» در كتاب ژئويوليتيك ده تا دوازده درصد از مسلمانان را پيروان مكتب اهل بيت ـ عليه‎السلام ـ دانسته است.[2]

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. شناخت آماري جهان اسلام، خسروشاهي، سيد هادي.
2. اقليّت‎هاي مسلمان در جهان امروز، علي كتاني.

پي نوشت ها:
[1] . گلي زواره، غلام رضا، سرزمين اسلام، قم، دفتر تبليغات اسلامي، دوم 1377، ص69.
[2] . فرانسوا توال، ژئوپوليتيك شيعه، ترجمه كتايون باصر، تهران، انتشارات ويستار،1382ش، ص19.

مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :