امروز:
چهار شنبه 26 مهر 1396
بازدید :
716
چند رصد مردم جهان شيعه و چند درصد سني هستند؟

قبل از بيان جمعيت شيعه و سني بطور جداگانه نياز دارد كه ابتداً راجع به كل جمعيّت مسلمانان در جهان نظري انداخته شود تا تعداد كل جمعيّت مسلمانان نسبت به ساير اديان و مذاهب روشن گردد.
طبق جدولي كه در يكي از بولتن‎هاي وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران مندرج است جمعيّت مسلمين به 000/200/155/1 نفر در سال 1991 ميلادي رسيده است در جدول مذكور جمعيّت جهان اسلام به شكل زير توزيع شده است:
شمال آفريقا ـ مصر                  000/500/100
غرب آفريقا                            000/000/125
مركز آفريقا                            000/000/18
شرق آفريقا                            000/000/93
جنوب آفريقا                          3000/15
ملت‎هاي غرب                        000/600/62
تركيه، ايران و افغانستان            000/800/114
شبه قاره هند                          000/500/180
آسياي جنوب شرقي                 000/000/275
خاور دور                                000/000/81
اروپا                                      000/300/18
آمريكا، اقيانوس آرام                000/900/5
كل جمعيت                            000/200/155/1
اين آمار مربوط به سال 1991 مي‎باشد و از آن زمان تا كنون حدود سيزده سال مي‎گذرد با توجه به نرخ رشد جمعيّت 03/0 كشورهاي اسلامي جمعيّت جهان اسلام اكنون در حدود 000/450/696/1 نفر مي‎باشد. و اگر درصد شيعيان را دوازده درصد كل جمعيت مسلمانان بدانيم كل جمعيّت شيعيان 000/574/203 بالغ مي‎گردد.
ولكن در كتاب «ژئوپوليتيك شيعه» اثر «فرانسواتوال» جمعيّت كل شيعيان را در سال 1995 در حدود 135 ميليون نفر تخمين زده است.
بنابراين جمعيت شيعيان در سال 2004 م بالغ 000/144/176 مي شود و جمعيت كل مسلمانان بالغ بر 981/869/467/1 مي‎گردد.
نويسنده اذعان دارد كه سرشماري جوامع شيعه كارچندان ساده‎اي نيست به ويژه در كشورهايي كه بيشتر سني مذهب‎اند، زيرا اين كشورها غالباً تمايل دارند كه وزنه و اهميت جوامع شيعه را كمتر جلوه دهند.[1] ايشان جمعيت كشورهاي اسلامي و تعداد شيعيان هر كشور را چنين ذكر نموده است:
كشور                       كل جمعيّت                    تعداد شيعيان
افغانستان                   000/18000                   000/3000        
عربستان سعودي         000/18000                   000/500
آذربايجان                  000/7500                     000/5500
بحرين                       000/600                       000/350
امارات متحده عربي     000/2200                     000/300
هندوستان                  000/000/920               000/25000
عراق                                    000/000/20                 000/500/12
ايران                         000/61000                   000/000/51
كويت                        000/2100                     000/500
لبنان                         000/000/3                   000/1000
قطر                          000/550                       000/50
پاكستان                     000/000/130               000/000/30
سوريه                       000/000/14                 000/500/3
تاجيكستان                  000/000/6                   000/160
تركيه                        000/000/62                 000/000/16
يمن                          000/13500                   000/5000
در نتيجة بنا بر آمار وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي تعداد كل جمعيّت شيعيان در سال 1383 در حدود 574000/203 بالغ مي‎گردد.
و تعداد جمعيت سني و فرقه‎هاي ديگر در همين سال حدود 000/874/492/1 مي‎باشند.
البته اين آمار تقريبي است و آمار دقيقي كه بر اساس سرشماري و بدون موضع‎گيري‎هاي سياسي و مذهبي صورت گرفته باشد در اختيار نيست «فرانسوا توال» در كتاب ژئويوليتيك ده تا دوازده درصد از مسلمانان را پيروان مكتب اهل بيت ـ عليه‎السلام ـ دانسته است.[2]

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. شناخت آماري جهان اسلام، خسروشاهي، سيد هادي.
2. اقليّت‎هاي مسلمان در جهان امروز، علي كتاني.

پي نوشت ها:
[1] . گلي زواره، غلام رضا، سرزمين اسلام، ص 69، قم، دفتر تبليغات اسلامي، دوم 1377.
[2] . فرانسوا توال، ترجمه كتايون باصر، ژئوپوليتيك شيعه، ص 19 تهران، ويستار، 1382ش.

مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :