امروز:
يکشنبه 30 مهر 1396
بازدید :
766
دشمنان دين مانند اسرائيل، انگليس، و آمريکا فرقه بهائيت را در تبليغ انحرافات در مناطق کم سواد و بي سواد کمک مي کنند، چرا حوزه هاي علميه، دولت مردان و سازمان تبليغات با اين انحراف مقابله نمي کند؟

علماي شيعه با جان فشاني ها و منطق قرآني و عقلي عهده دار روشن گري آموزه هاي ديني بودند و به پيمان الهي که از آنها گرفته شده همواره پاي بند بوده و خواهند بود و اين وفاداري به پيمان خداوندي را به شرطي محقق شدني مي دانند که علماي دين، حقايق را به طور آشکار و روشن همراه با منطق عقل و دين در اختيار مردم بگذارند تا به روشني همه توده هاي مردم اين حقايق را درک کرده و از روي اختيار بپذيرند و اگر مکتب بر حق شيعه تا به حال سرافراز و آوازه اش جهان را گرفته مرهون فداکاري علماي دين است، چرا که اين علما پيرو امامي هستند که مولاي متقيان و درهم شکننده انحرافات بود و اين است فرمايش آن حضرت که درود خدا بر او باد:
خداوند پيش از آنکه از افراد نادان پيمان بگيرد تا دنبال دانش بروند، از علما پيمان گرفته که به آنها دانش بياموزند.[1]
بر اثر همين صلابت شکست ناپذير علماي شيعه است که دشمنان اسلام و استعمار براي ضربه زدن به دين اسلام به سياسيت تفرقه افکني دست مي زد و فرقه انحرافي بهائيت براي هجمه به آموزه هاي ديني مردم و شکستن اقتدار علماي شيعه و به تبع آن تسلط بر کشورهاي اسلامي برنامه ريزي شده است.[2]
علماي شيعه از شروع اين جريان که علي محمد شيرازي در سال 1260 هـ . ق با ادعاي بابيت، مهدويت، نبوت و الوهيت شروع شد،[3] به مبارزه علمي، منطقي، قرآني و تبليغي برخاستند و مردم را به خوبي و به نحو احسن روشن ساختند و پس از علي محمد هم که ميرزا حسينعلي معروف به بهاء الله، ادعاهاي منحرفي را مطرح کرد و فرقه بهائيت را بنا نهاد.[4] باز علماي دين کوتاه نيامدند و تا به امروز با نوشتن کتاب، مقاله و راه اندازي سايت ها، وبلاگ ها و نيز تربيت مبلغان، و مسلح کردن آنها به سلاح منطق و دين، به اين مبارزه ادامه دادند و خواهند داد که به چند نمونه اشاره مي کنيم:
1. کتاب ها و مقالاتي که در ردّ بهائيت نوشته شده است:
شگردهاي تبليغاتي بهائيت توسط سازمان تبليغات اسلامي؛ بيست سال تکاپوي اسلامي شيعي توسط روح الله حسينيان؛ نفوذ صهيونيسم در مطبوعات توسط ابو الفتح دعوتي؛ ترجمه کتاب نصايح الهدي توسط محمد جواد بلاغي و با چاپ دفتر تبليغات؛ خاتميت و پاسخ به ساخته هاي بهائي توسط علي امير پور؛ راهنماي دين در دفع شبهات توسط احمد شاهرودي؛ ساخته هاي بهائيت توسط انور ودود؛ مزدوران استعمار در لباس مذهب توسط ضياء الدين روحاني؛ ارمغان استعمار توسط محمد محمدي اشتهاردي؛ بهائيت به روايت تاريخ و تاريخ جامع بهائيت هر دو توسط بهرام افراسيابي؛ نقدي بر اصول دوازده گانه بهائيت توسط علي نصري؛ ماجراي باب و بهاء توسط مصطفي حسيني طباطبائي و ده ها کتاب و مقاله ديگر.... .
2. پايگاه هاي اينترنتي:
بهائيت در ايران: ارائه کتاب ها، مقالات، ...              WWW. Bahaismiran. Com
انديشه قم                                                                   WWW. Andisheqom. Com
و ...
3. مراکز پاسخ گويي به شبهات بهائيت:
يک: مرکز پاسخ گوئي ملی مربوط به دفتر تبلیغات اسلامی
دو: مرکز مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي حوزه علميه قم: اديان و مذاهب.
4. فعاليت هاي حوزه علميه قم:
يک: تشکيل کلاس هاي آشنايي با بهائيت: معاونت تبليغي حوزه علميه قم با تشکيل اين کلاس ها و جذب مبلغان برجسته و اعزام آنها به مناطقي که گزارش تبليغ بهائيت آمده، اقدامي موثر در بيداري شيعيان و ردّ اين فرقه ايفا مي کنند.
دو: تشکيل کلاس هاي آشنائي با بهائيت: موسسه در راه حق نيز با برگزاري کلاس هاي کوتاه مدت و تربيت علماي روشن گر و با تبليغ و نوشتن کتاب و مقاله در مطبوعات با اين انحراف مبارزه مي کنند.
البته اين ها فقط چند نمونه از اقدامات علمي و عمل به وظيفه توسط علماي دين است و ممکن است کاستي ها هم داشته باشد که اميدواريم برطرف گردد ولي بر خورد فيزيکي با چنين پديده هاي انحرافي قطعاً از وظايف علماي دين که بر پايه منطق عقل و جدال احسن استوار است، نبوده و مي طلبد که مراکز انتظامي و ارشادي با استفاده از رهيافت هاي ديني به آن اقدام کنند.

پي نوشت ها:
[1] . نهج البلاغه، شيخ محمد عبده، بيروت، دار المعرفه، بي تا، ج 4، کلمه 478، ص110.
[2] . دعوتي، مير ابو الفتح، نفوذ صهيونيسم در مطبوعات، بي جا، نشر ايام، اول، 1376 هـ . ش، ص 38 به بعد.
[3] . مشکور، محمد جواد؛ فرهنگ فرق اسلامي، مشهد، بنياد پژوهش هاي اسلامي آستان قدس رضوي، سوم، 1377 هـ . ش. ص 87.
[4] . فرهنگ فرق اسلامي، ص 87.

مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :