امروز:
يکشنبه 30 مهر 1396
بازدید :
768
در سايت هاي متعددي کتاب ها و نظرات سيد ابوالفضل برقعي و استادشان حيدر علي قلمداران نشر و به صورت بسيار گسترده اي به صورت PDF قابل دانلود است. آيا به اين نظرات و کتاب ها پاسخ مستند و موثقي نوشته شده؟ از کي و با چه نامي؟

سيد ابوالفضل برقعي شخصي بوده که در ابتدا مانند سيد احمد کسروي گرفتار نوانديشي مي شود و نسبت به مقدسات و امور معنوي دين اسلام در ترديد و شک قرار مي گيرد و به تدريج در مقابل مسائل معنوي که در مذهب تشيع بيشتر نمود و ظهور دارد مثل زيارت قبور معصومين ـ عليهم السلام ـ شفاعت و توسل و دعاها و زيارت نامه ها موضع منفي مي گيرد و بدين روي تصوف را هم به خاطر اعتقادات آن به يک سلسله امور معنوي و باطني شديداً نفي مي کند. با توجه به اين که عقايد ابوالفضل برقعي موافق با اعتقادات وهابيت است، اين نظريه تقويت مي شود که وي سرسپرده وهابيت بوده است و چون که به خاطر عقايد انحرافي اش از طرف علماء و مردم ايران به انزوا کشيده شده بود و اعتبار خود را از دست داده بود، بيشتر مطالبي را که طرح کرده از عقده ها و احساسات ضديت با تشيع ناشي مي شود.
ما به کتاب و يا مقاله اي که در نقد کتابهاي برقعي نگاشته و پخش شده باشد برخورد نکرده ايم ولي در عين حال کتاب هايي نوشته شده است که تا حدودي پاسخ گوي شبهات او نيز مي تواند باشد:
1. شبهات وردود (در ردّ شبهات احمد کاتب) تأليف سيد سامي بدري.
2. شيعه پاسخ مي دهد، تاليف آيت الله مکارم شيرازي.
3. نقدي بر آيين وهابيت (توسل)، آيت الله سبحاني.
4. الوهابيت دعاوي وردود، نجم الدين طبسي.
5. الردّ علي کتاب اصول مذهب الشيعه، تأليف دکتر عبدالقادر عبدالصمد.
6. التوحيد و الشرک في القرآن، آيت الله جعفر سبحاني.
7. التوسل بالنبي، ابوحامد استانبولي.

مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :