امروز:
چهار شنبه 11 اسفند 1395
بازدید :
585
بهترین منابع را در مورد شناخت مذاهب (حنفی و شافعی حنبلی و مالکی) که تمام احکام و رسوم آن ها را ذکر کرده باشد برایم ذکر کنید؟

مسلمانان از لحاظ فقهی به پنج دسته تقسیم می شوند، امامی، مالکی، شافعی، حنبلی، حنفی، که به غیر از امامی که مشهور به جعفری یعنی منسوب به امام جعفر صادق ـ علیه السلام ـ هستند بقیه سنی می باشند. پس عنوان سني همه این چهار مذهب اهل سنت را شامل می شود. بنابر این می توان گفت سنی ها در فقه یا شافعی یا مالکی یا حنفی و یا حنبلی هستند.
متأسفانه منابعی که به زبان فارسی نگاشته شده درباره این چهار مذهب اهل سنت کمتر قابل دسترسی و یا به این زبان خیلی کم نوشته شده است و بیشتر منابع عربی می باشد که به اسامی برخی از آن ها اشاره می کنیم.
1. راهنمای مذهب شافعی                                  سید محمد شیخ الاسلام
2. فقه آسان در مذهب امام شافعی                       احمد عیسی عاشورا ـ مترجم دکتر محمود ابراهیمی
3. الفقه علی المذهب الخمسة                  محمد جواد مغنیه
4. الفقه علی المذاهب الاربعة                   عبدالرحمن الجزیری
5. فقه تطبیقی                                     محمد جواد مغنیه، مترجم کاظم پور جوادی
6. کتاب خلاف                                                شیخ طوسی
7. شرح عقاید اهل سنت                                   دکتر عبدالملک السعدی ـ ترجمه امیر صادق تبریزی
8. فقه محمدی                                                شیخ محمد مردوخ کردستانی
9. طبقات حنابله                                              عبدالرحمن بغدادی
10. طبقات شافعی                                            عبدالرحمن اصنوی
11. طبقات شافعی کبری                                   عبدالوهاب سبکی
12. طبقات الامم                                             جرجی زیدان

مطالب مرتبط :
نام ونام خانوادگی:
جنسیت :
سن :
تحصیلات :
مذهب :
کشور :
استان :
شهر :
پست الکترونیک :
متن سوال :