امروز:
سه شنبه 2 آبان 1396
بازدید :
720
عقيده و هابيت در مورد سلام خداوند در قرآن چيست؟

سلام، دعائي است كه مسلمانان در ديدارشان به يكديگر هديه مي­دهند و از خداوند مي­خواهند كه آن­ها را از آفات و بليات دنيوي و اخروي در امان نگه دارد.[1]
واژه سلام در قرآن كريم در معاني مختلفي استفاده شده است و در هر آيه­اي معناي خاصي دارد. و در اين زمينه اختلات فاحشي بين اهل سنت و شيعيان يا اهل سنت و سلّفيه وجود ندارد. نوشتار حاضر به چند آيه اشاره كرده و تفصيل آن را به مطالعه پرسشگر واگذار مي كند.
1ـ به معني مدح و ثنا آمده است مثل «سلام علي نوح في العالمين»[2] «سلام علي المرسلين»[3]. خداوند در اين آيه ها نسبت به فرستادگان خود ياد نيكوئي مي­كند و ياد و ثناي نيكو، به خاطر مجاهدتها و تلاشهاي انبياء بوده است.[4]
2- به معني سلامتي و دوري از مكروهات آمده است. «يا نوح اهبط بسلام»[5] در اين‌آيه سلام به معناي سلامت و آسودگي است. يعني اي نوح آسوده و به سلامت از ترس بلاها و غرق شدن پياده شو و به زمين فرود آي.[6]
3- به معناي توديع و متاركه «و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً»[7]  افراد با ايمان در هنگام برخورد با جاهلان و سخنان سبك آن­ها، با متانت و بردباري برخورد مي­كنند و از مجادله با آن­ها پرهيز مي­كنند و با سلام گفتن تركشان مي­كنند.[8]
4ـ به معناي تحيت: مثل، «سلام قولاً من ربٍّ رحيم»[9] اين نوع سلام تحيت و گرامي داشتن خداوند است به اين معنا كه شما از هر امر بدي در سلامت كامل باشيد.[10]
5ـ به معني سلامت نفساني: مثل «سلام هي حتي مطلع الفجر»[11] يعني سلامت نفساني كه شيطان قدرت ندارد عمل بدي بر روي او بگذارد و يا عملي كه او را اذيت كند.[12]
موارد مذكور، نمونه اي است از آيات الهي و سلام خداوند به انبياء و اولياء كه در آنها معناي لغوي با معناي ذكر شده به هم آميخته شده است به اين معني كه در تمام موارد علاوه بر تحيت بر فرد سلام شده، نوعي او را در ايمن
نگاه داشتن است و او از تمام بلاهاي نفساني و انسي و جنّي محفوظ است و سلام دادن يا از طرف خداوند است يا از جانب بندگان. كه در هر دو صورت به معناي سالم بودن از گزند اهريمنان است و در حقيقت تحيتي است مبارك و داراي خير فراوان و ماندگار و با جانان سازگار.

معرفی منابع جهت مطالعه بيشتر:
1.تفسير ابن كثير جلد 4و3 ( ص 20 ص 532 ص 339 و جلد 2 ص 52.
2.روح المعاني، جلد30 ص 197.
3.تفسير ابي السعود جلد 7ص 107.
4.روح المعاني جلد11 ص 102.
 
پي نوشت ها:
[1] . مجمع البحرين جلد 1 ص 113.
[2] . صافات آيه 79.
[3] . صافات آيه 181.
[4] . تفسير ابن كثير جلد 4 ص 26.
[5] . يونس آيه 48.
[6] . زاد المسير جلد 4 ص 115 و تفسير بيضاوي جلد 3 ص 238.
[7] . فرقان آيه 63.
[8] . روح المعاني جلد11 ص 75.
[9] . يس آيه 58.
[10] . تفسير البغوي جلد 4 ص 16 يا تفسير ابي السعود جلد 4 ص 124 يا الدر المنثور جلد 7ص 66.
[11] . قدر آيه 5.
[12] . تفسير ابن كثير جلد 4 ص 532.

مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :