امروز:
سه شنبه 25 مهر 1396
بازدید :
561
بسيار متأسفم که بزرگاني چون شما بر نجاست بهائيان نظر دادين، فقط خواستم از شما خواهش کنم به جاي ذکر منابع از رديه­ها کمي اثر خود ديانت بهائيان را هم بخوانيد و بدانيد هيچ وقت مخلوقات خداي بزرگ نجس نمي­باشند، و خداوند همه انسانها را يك جور آفريده، پس سعي نکنيد مردم را بر عليه بهائيان بشورانيد و از خدا بترسيد.

در ابتدا از توصيه­هاي پرسشگر محترم که سعي در راهنمايي ما داشته­اند ابراز تشکر مي­کنيم. اما اينکه گفته­اند خداوند هيچ مخلوقي را نجس نيافريده از ديدگاه شرع مقدس اسلام مورد پذيرش نمي­باشد. زيرا برخي از مخلوقات مثل خون، مدفوع، بول، خوک و سگ از نظر اسلام ذاتاً نجس مي­باشند.
و اما اينکه هيچ انساني را خداوند ذاتاً نجس نيافريده هيچ ترديدي در آن وجود ندارد و تمام افراد بشر بالذات پاک و طاهر آفريده شده و حکم به نجاست ذاتي انسان غير معقول مي­باشد، لکن اين برخي از انسان­ها هستند که بالعرض نجاست را به جان خريده و از نظر اعتقادي و گرايشات قلبي همراه با عمل، پشت به دين حق نموده و به يک سلسله اوهام و خرافات و دين­هاي ساختگي معتقد گشته و با ايجاد انحراف و گمراهي، عناد و دشمني خود را با خدا ثابت نموده‎اند.
بهائيت يکي از اين فرقه­ها است که به مجرد رجوع و ورق زدن کتاب­هاي اصلي آنان مثل بيان، اقدس و... و نيز کتاب­هاي دفاعي آنها مثل فرائد و امثال آن، ارتداد و انحراف اين فرقه از دين اسلام براي هر کسي قابل اثبات بوده و نيز ساختگي بودن و بطلان آن بر طبق معيارهاي عقلي غير قابل انکار مي­گردد. همان گونه که در فرقه بهائيت به صراحت به نسخ دين اسلام حکم شده و تمام ارکان اساسي و ضروريات اسلام از قبيل نماز، حج، روزه، زکات، خاتميت، امامت و معاد مورد انکار قرار گرفته است.
با توجه به عقيده بهائيت نبايد بهائيان از احکام اسلام نسبت به خود ترس و وحشت راه داده بلکه بر طبق اقتضاي آموزه­هاي بهائيت از يک طرف و اقتضاي آموزه­ها و احکام اسلامي از طرف ديگر در برابر حکم اسلام به نجاست بهائيان نبايد عکس العمل نشان دهند، چون از ديدگاه بهائيت احکام و آموزه­هاي اسلامي قابل قبول نمي­باشد.
البته اگر اين حکم از ناحيه مباني بهائيت مطرح مي­گرديد آن گاه حق و سزاوار بود که بهائيان در برابر آن از خود حساسيت نشان داده و آن را مردود بشمارد.
اما در حکمت و فلسفه نجاست کفار و مشرکين از ديدگاه اسلام گفته شده که اولاً آنان از نجاسات پرهيز نمي­کنند. بنابراين بدن و لباس و ساير اشيايي که با آنها تماس دارند نجس خواهند بود و بر هر مسلمان لازم است که از تماس با نجاست پرهيز کند. و ثانياً اسلام با حکم به نجاست کفار و مشرکين خواسته که مسلمانان از آنان دوري جويند تا گرفتار افکار و عقايد فاسد آنها نشوند. بنابراين کفار و مشرکين هرچند از نجاسات هم دوري جويند، حکماً نجس خواهند بود.

مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :