امروز:
دوشنبه 3 مهر 1396
بازدید :
1001
علي بن مهزيار اهوازي

علي بن مهزيار اهوازي از فقها و محدثان و دانشمندان نامور شيعه است که گذشته از مقام علمي و شخصيت معنوي و آثار ارزنده اش، در طرق بسياري از احاديث شيعه واقع شده، و عموم علما و فقهاي ما او را مورد تجليل و وثوق و اعتماد کامل قرار داده، و رواياتش را از ائمه طاهرين (ع) با احترام پذيرفته اند.
شرح حال او در تمام منابع و مآخذ رجالي از قبيل رجال برقي و کشّي و رجال و فهرست شيخ و رجال نجاشي و مدارک بعدي تقريباً به تفصيل که گوياي همه چيز درباره اوست، آمده است. رجال برقي او را از اصحاب حضرت رضا (ع) به شمار آورده[1] و از اصحاب امام محمدتقي و امام علي النقي عليهما السلام هم[2].
شيخ اجل طوسي در رجال او را از اصحاب حضرت رضا عليه السلام مي داند و مي گويد: دانشمندي موثق و داراي اعتقادي درست بود[3] و از اصحاب امام جواد و امام هادي نيز محسوب مي دارد. [4]
و در «فهرست» مي نويسد: «علي بن مهزيار اهوازي رحمت الله عليه دانشمندي جليل القدر، داراي روايات فراوان و ثقه است. اوراست سي و سه کتاب، مانند کتب حسين بن سعيد با زيادت کتاب حروف القرآن، کتاب الانبياء، کتاب البشارات.
نجاشي در رجال خود از اين دانشمند گران مايه چنين ياد مي کند: «ابوالحسن علي بن مهزيار اهوازي او از مردم دورق[5] بود، و از موالي است. پدرش نصراني بود و اسلام آورد. و گفته اند که علي نيز در صغر سن نصراني بود ولي بعد مسلمان شد، و خدا با شناخت اسلام و مذهب تشيع بر وي منت نهاد.
علي علم فقه و شناخت احکام ديني را آموخت، و از حضرت امام رضا و امام جواد عليهما السلام روايت کرده است و از اصحاب خاص امام محمدتقي عليه السلام به شمار مي رفت، و از جانب حضرت وکالت داشت. بدين گونه در نزد آن حضرت مقامي بس بزرگ يافت، و نيز از اصحاب امام هادي هم بود، و در بعضي از نواحي وکيل آن ذوات مقدس بود.
راجع به او توقيعاتي مشتمل بر خوبي هاي وي از جانب (امام جواد و امام هادي) خطاب به شيعيان صادر شده است. او در نقل رواياتش موثّق بود. هيچ دانشمندي از وي نکوهش نکرده است. اعتقادي درست داشت، و کتاب هاي مشهوري تصنيف نموده است.
[1] . رجال برقي ـ ص 54.
[2] . رجال برقي ـ ص 55 و 58.
[3] . رجال شيخ ـ ص 381.
[4] . رجال شيخ ـ ص 403 و 417.
[5] . دورق قلمروي از شهرهاي امروز بندر ماه شهر و هنديجان و زيبدون و خلف آباد خوزستان بوده است.

علي دواني - با تلخيص از كتاب مفاخر اسلام، ج 1، ص 107
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :