امروز:
شنبه 1 مهر 1396
بازدید :
925
احمد بن ابي عبد اللّه برقي

ولادت:
وي در اواخر قرن دوم در يكي از روستاهاي شهر قم بنام (برق رود) و در يك خانواده معتبر و دوستدار اهل بيت به دنيا آمد.
تحصيلات:
احمد دوران جواني را در محضر پدر بزرگوارش محمد بن خالد برقي، كه خود از شخصيت هاي بزرگ شيعه و از مشايخ روايت و شخصيتي مورد اطمينان نزد امام موسي كاظم (ع) و امام رضا (ع) بود به كسب علم پرداخت و توشه فراواني برگرفت.
در اين زمان بود كه تصميم گرفت همانند پدر، او نيز از راويان سخنان اهل بيت رسول خدا و خاندان عصمت و طهارت (ع) باشد و سخنانشان را به گوش جهانيان برساند.
اساتيد:
احمد به غير از پدر خود، در محضر برخي از روات و علماي بزرگ شيعه به كسب علم و فراگيري دانش پرداخته است مانند:
1 ـ معاوية بن وهب. 2 ـ حماد بن عيسي. 3 ـ محمد بن ابي عمير. 4 ـ هارون بن جهم. 5 ـ محمد بن سنان. 6 ـ يونس بن عبد الرحمان. 7 ـ حسن بن محبوب. 8 ـ علي بن حكم. 9 ـ حسين بن سعيد اهوازي.
شاگردان:
شخصيت هاي بزرگي در محضر درس وي به كسب علم پرداخته اند كه هر كدام ستاره اي درخشان در آسمان علم و فقاهت مي باشند، بزرگاني مانند:
1 ـ ابراهيم بن هاشم. 2 ـ علي بن ابراهيم بن هاشم. 3 ـ محمد بن حسن صفار. 4 ـ محمد بن يحيي عطار. 5 ـ سعد بن عبد الله. 6 ـ محمد بن علي بن محبوب. 7 ـ محمد بن حسن بن وليد. 8 ـ محمد بن احمد بن يحيي. 9 ـ عبد الله بن جعفر حميري. 10 ـ سهل بن زياد.
تأليفات:
احمد بن محمد بن خالد برقي تأليفات فراواني دارد از جمله:
1 ـ المحاسن. 2 ـ العويص. 3 ـ التبصرة. 4 ـ الرجال. 5 ـ البلدان. 6 ـ اختلاف الحديث.
خاندان:
شيخ ابو جعفر، احمد بن محمد بن خالد بن عبد الرحمن بن محمد بن علي برقي، از راويان حديث و از فقهاي بزرگ شيعه و از ياران ائمه (ع) به شمار مي آيد.
او اصالتاً از كوفه است. جد بزرگ او محمد بن علي از ياران زيد بن علي بن الحسين (ع) بود كه در برابر حكومت ظلم و ستم بني اميه قيام كرده و در زندان يوسف بن عمر به شهادت رسيد.
پدر بزرگوارش محمد بن خالد برقي، يكي از شخصيت هاي بزرگ شيعه و از مشايخ روايت و شخصيتي مورد اطمينان نزد امام موسي كاظم و امام رضا (ع) بود.
مقام علمي:
وي از شخصيت هاي بر جسته راويان شيعه در قرن سوم هجري به شمار مي آيد و بسياري از احاديث شيخ صدوق و شيخ كليني به ايشان بر مي گردد.
همانگونه كه محدث نوري مي فرمايد: شيخ طوسي و نجاشي، احمد را توثيق كرده اند و او را مورد اطمينان دانسته اند. او از ارزشمندترين راويان شيعه به شمار مي آيد و بسياري از علما و فقهاي بزرگ شيعه كه مجموعه هاي روايتي نگاشته‌اند از او روايت نقل كرده اند.
برخي از بزرگان عناوين كتاب هاي خود را نيز از او گرفته اند مانند: ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، علل الشرايع، قرائن و خصال.
دوران:
احمد بن محمد بن عيسي اشعري، رئيس شهر قم و از راويان بزرگ شيعه، احمد بن محمد بن خالد برقي را از شهر قم بيرون كرد، زيرا او در بين روايات خود روايات مرسله و رواياتي كه راويان آن ضعيف بوده اند را نقل مي كرده است.
اما او پس از مدتي پشيمان شده و برقي را به شهر باز گردانده و از او معذرت خواهي كرد. بعد از وفات او نيز در تشييع جنازه اش با سر و پاي برهنه شركت كرد تا اهانتي را كه به او كرده جبران نمايد.
رحلت:
احمد بن محمد برقي پس گذراندن عمري پر بركت در سال 274 يا 280 ه. ق چشم از جهان فرو بست و به سوي معبود و معشوق خويش پر كشيد.

مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :