امروز:
پنج شنبه 27 مهر 1396
بازدید :
1085
محمد بن حسن بن فروخ صفار

ولادت:
وي از ياران امام حسن عسكري (عليه السلام) مي باشد واز چهره هاي سرشناس ياران ائمه (عليهم السلام) وراويان حديث به شمار ميآيد. او را مي توان از بزرگان قرن سوم هجري برشمرد.
صفار در دوراني زندگي مي كرد كه ظلم و جنايت و خفقان بني عباس به نهايت خود رسيده بود. بسياري از شيعيان و ياران ائمه (عليهم السلام) در زندان ها و شكنجه گاه ها به سر مي بردند وحتي امامان معصوم نيز در خانههاي خود تحت مراقبت ونظر به سر مي بردند. صفار يكي از چهره هاي درخشان آن روزگاراست كه با استفادههاي فراوان از شخصيتهاي علمي آن زمان و نوشتن نامههاي خصوصي ومخفيانه خدمت امام حسن عسكري (عليه السلام) خود را به آن حضرت مرتبط مي كرد وشيعيان را از نور وجود ايشان بهره مند مي ساخت.
تحصيلات:
قم از دير باز پايگاه شيعيان محمد وآل محمد (صلوات الله وسلامه عليهم) بوده است وچهره هاي فراواني در اين شهر درخشيدهاند كه حافظان وپاسداران معارف ائمه معصومين (عليهم السلام) بوده اند.
يكي از اين چهرهها محمد بن حسن صفار مي باشد. او را به عنوان يكي از چهرههاي سرشناس شيعه در شهر قم مي شناسند كه با حفظ و نقل روايات، خدمت بزرگي به جهان تشيع نموده و شخصيتهايي همچون كليني با نقل روايات او تلاش او را به نتيجه رسانده است.
نجاشي درباره او مي فرمايد: محمد بن حسن بن فروخ صفار يكي از چهره هاي درخشان شيعه در شهر قم بوده، وي شخصيتي مورد اطمينان و داراي ارزشي والا است. روايات او بر بسياري از روايات ترجيح داده مي شود. او تأليفات فراواني نيز دارد.
شيخ طوسي در كتاب فهرست مي فرمايد: محمد بن حسن صفار اهل قم مي باشد. وي تأليفات فراواني دارد و نامه هايي نيز به امام حسن عسكري (عليه السلام) فرستاده است كه آن نامهها و جواب آنها موجودند و در اختيار مي باشند.
علامه حلي در كتاب خلاصه مي فرمايد: محمد بن حسن بن فروخ از چهره هاي سرشناس شيعه در شهر قم و مورد اطمينان است و شخصيتي عظيم الشأن است كه روايات او برتر مي باشند.
اساتيد:
صفار از شخصيت هاي كم نظير راويان شيعه به شمار مي آيد و از محضر علماي فراواني از ياران ائمه (عليهم السلام) بهره برده است كه اينك به برخي از آنها اشاره مي كنيم:
1. ابراهيم بن اسحاق. 2. احمد بن ابي عبد الله برقي. 3. احمد بن حسن بن علي بن فضال. 4. احمد بن محمد بن ابي نصر. 5. احمد بن محمد بن مسلم. 6. ايوب بن نوح. 7. حسن بن علي بن فضال. 8. علي بن ابراهيم و ... .
تدريس و شاگردان:
چهره هاي فراواني نيز از محضر درس اين شخصيت بزرگ بهره برده اند مانند:
1. احمد بن ادريس. 2. علي بن حسين بابويه. 3. احمد بن داود بن علي. 4. احمد بن محمد. 5. سعد بن عبد الله. 6. محمد بن جعفر مؤدب. 7. محمد بن حسن بن وليد. 8. محمد بن حسين. 9. محمد بن يحيي عطار. 10. محمد بن يعقوب كليني و ... .
تأليفات:
صفار داراي تأليفات فراواني است از جمله:
1. كتاب الصلوة. 2. كتاب الوضوء. 3. كتاب الجنائز. 4. كتاب الصيام. 5. كتاب الحج. 6. كتاب النكاح. 7. كتاب الطلاق. 8. كتاب المزار. 9. كتاب الرد علي الغلاة. 10. كتاب التقيه. 11. كتاب المناقب. 12. كتاب بصائر الدرجات. 13. كتاب ما روي في اولاد الائمة. 14. كتاب الجهاد.
رحلت:
سرانجام پس از عمري خدمت به علوم آل محمد (صلوات الله عليهم) در سال 290 ه. ق و در شهر قم به ديار باقي شتافت.

مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :