امروز:
پنج شنبه 27 مهر 1396
بازدید :
529
دعاي امام زمان(عج) (اللهم کن لوليک الفرج...) از کدام امام معصوم ) عليه السلام ( نقل شده است؟

دعاي مذکور در کتاب کافي[1] و تهذيب[2] (از کتب اربعه شيعه) بعنوان اعمال شب بيست و سوم ماه مبارک رمضان ذکر شده (و البته در روايت تصريح شده است بهتراست که هميشه اين دعا خوانده شود) همچنان که در مفاتيح الجنان نيز اين دعا در بخش اعمال شب بيست و سوم ماه مبارک رمضان آورده شده است.[3]
راوي اين روايت که محمد بن عيسي بن عبيد بن يقطين مي باشد در کتاب معجم رجال آيت الله خوئي توثيق شده و حتي نظرات مخالف مبني بر ضعيف بودن او جواب داده شده است.[4]
نکته ديگري که در اين روايت وجود دارد عدم ذکر امامي است که حديث از او صادر شده است و با تعبير «از صالحين» (در کافي) و «از صادقين» (در تهذيب) آمده است(احتمال دارد صادقين یکی ازامامان  ،باقر وصادق (ع)باشد. علاوه بر اين که تعبير(صادقین)در لسان راويان فقط براي ائمه اطهار(ع) استفاده مي شود ولي امام مورد نظر تعيين نشده است.
در کتاب اقبال نوشته شده ؛ اين روايت داراي اسناد متعددي است که از بين آنها مرحوم سيد بن طاووس از سند محمد بن عيسي استفاده کرده که دارای اعتبار ويژه ا ست.[5]

پي نوشت ها:
[1]. محمد بن يعقوب کليني،  الکافي، تهران، دارالکتب الاسلاميه، چهارم، 1365ش، ج4، ص162، ح4.
[2]. محمد بن حسن طوسي، التهذيب، تهران، دارالکتب الاسلاميه، چهارم، 1365ش، ج3، ص 102، ح37.
[3]. حاج شيخ عباس قمي، مفاتيح الجنان، تهران، اسوه، بي تا، ص229 و ص235.
[4]. سيد ابوالقاسم خوئي،معجم رجال الحديث، بي جا، بي نا،بي تا، ج17،ص 110.
[5]. سيد رضي الدين علي بن موسي ابن طاووس،  الاقبال بالأعمال الصالحة، قم، دفتر تبليغات، دوم، 1376ش، ج1،ص 191.

مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :