امروز:
دوشنبه 3 مهر 1396
بازدید :
1177
ورام بن ابي فراس
ولادت:
ورام بن ابي فراس از علماي قرن ششم و هفتم هجري است. ولادت او در شهر حله بود، شهري كه مركز تشيع و فقاهت در قرون متمادي بوده است.
ورام بن ابي فراس جد مادري سيد رضي الدين بن طاووس است. نسب او به قبيله بني حمدان مي رسد و از نسل مالك اشتر نخعي، صحابي با وفا و سردار بزرگ امير المؤمنين عليه السلام است كه چيزي جز رشادت و وفاداري به امير المؤمنين عليه السلام در كارنامه اش نيست.
خاندان آل طاووس از نظر فضل و تقوا و علم براي همه شناخته شده اند.
پدر ورام از بزرگان دين و از فقهاي جليل القدر است.
برادر او، مجير الدين، جعفر بن ابي فراس هم از علما و فقهاي معروف زمان خود بوده كه در سال 626 هجري در بغداد وفات يافته و بدن او را به نجف منتقل كرده، در جوار امير المؤمنين عليه السلام به خاك سپرده اند.
همسر ورام از نوادگان شيخ طوسي است و به همين جهت سيد ابن طاووس در كتب خود گاهي مي گويد جد من ورام بن ابي فراس و گاهي مي گويد جد من شيخ طوسي كه در حقيقت جد بزرگ او است.
از جمله اجداد ورام، ابو الفتح است كه خلعت خود را از خليفه فاطمي (در مصر) گرفت و در براندازي حكومت عباسيان از ياران بساسيري بود و با هبة الله شيرازي، از بنيانگذاران اسماعيليه، هم مكاتباتي داشته است.
سخن بزرگان:
در شناخت مقام علمي و معنوي ورام ديدن مؤلفات او بسيار گويا و روشن است.
علاوه بر آن، گواهي انساني زاهد و متقي مانند سيد ابن طاووس بهترين دليل براي ماست. سيد در فلاح السائل مي فرمايد: جد من، ورام بن ابي فراس، از كساني بود كه به عمل آنها تمسك مي شود و مي توان به اعمال آنها استناد جست.
شيخ منتجب الدين هم او را به عنوان امير زاهد و فقيه ياد كرده است و گفته: من او را در حله ديده ام و همچنان بود كه شنيده بودم (از نظر فضائل و بزرگواري).
شرح حال:
آنچه مسلّم است خاندان ابو فراس تا چند نسل جزء نظاميان و از فرماندهان لشگر بوده اند. ورام نيز همان شغل را انتخاب كرد و تا چندي جزء اميران لشگر بود اما با لطف الهي همه مناصب را كنار زد و راه زهد پيشه كرده، از بزرگان تقوا و ديانت شد.
اساتيد و شاگردان:
در اين زمينه اطلاع چنداني در دست نيست. از اساتيد او نام سيد ابو الحسن عريفي علوي و سديد الدين محمود حمَّصي در كتب رجال آمده است.
از جمله شاگردان او نيز نام محمد بن جعفر، معروف به ابن مشهدي يافت شده است.
تأليفات:
1 - تنبيه الخواطر و نزهة النواظر، معروف به مجموعه ورام كه بيشترشهرت مؤلف بخاطر همين كتاب است. اين كتاب از مآخذ بحار الانوار نيز مي باشد.
2 - مسألة في المواسعة و المضايقة و ...
رحلت:
شيخ ورام بن ابي فراس در سال 605 هجري، در ماه محرم الحرام و در شهر حله به ديار باقي شتافت و بدن مطهر او را در همان جا دفن نمودند.
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :