امروز:
سه شنبه 25 مهر 1396
بازدید :
1242
علي بن يوسف بن مطهر حلي
ولادت:
رضي الدين، علي بن يوسف بن مطهر حلي در شب يك شنبه يازدهم شوال سال 635 هجري در شهر حله به دنيا آمد.
نسب:
شيخ رضي الدين علي، برادر بزرگ علامه حلي است. پدر آن بزرگواران شيخ سديد الدين، يوسف بن علي حلي، از فقهاي نامدار شيعه و از بارزترين علماي زمان خود در علومي مانند فقه، اصول فقه و كلام بوده است.
خاندان:
گرچه ديار حله در قرن هاي هفتم و هشتم هجري مملو از گوهرهاي گرانبها و ارزشمند بوده است; اما در ميان آنها خاندان هايي مانند آل طاووس و علامه حلي همچون درّ شب چراغ مي درخشند و با انوار خيره كننده خود، چشمان همه ناظران را به سوي خود معطوف كرده اند و در ميان آنها افرادي يافت مي شوند كه نه تنها در حله، كه در طول تاريخ اسلام كمياب و نادرند.
خاندان علامه حلي چنان نيست كه يك نفر عالم وارسته از ميان آن برخاسته باشد؛ بلكه چندين عالم جليل القدر و عظيم الشأن از ميان آنها برخاسته و زماني كه به هر يك از آنان نظر كني مي بيني كه: «جهاني است بنشسته در گوشه اي»آري، در اين خاندان، پدر، شخصيتي چون سديد الدين يوسف حلي است و از آنچنان پدر، فرزنداني پرورش يافته اند همچون علامه حلي، آن آفتاب عرصه فقاهت و كلام و آن شير مرد ميدان زهد و تقوا و رضي الدين حلي، كسي كه به قله هاي رفيع سير و سلوك الي اللّه رسيده است.
از ميان فرزندان علامه نيز، گوهرهايي نوراني چون فخر المحققين پا به عرصه وجود نهاده اند كه در نورانيت ذات و هدايت مردم دنباله پدر و خلَفي صالح براي او هستند.
مشايخ:
از بارزترين اساتيد شيخ رضي الدين حلي مي توان به:
1ـ محقق حلي ره
2ـ شيخ سديد الدين حلي، پدر بزرگوار او
3ـ بهاء الدين علي بن عيسي اربلي، صاحب كشف الغمه اشاره نمود.
شاگردان:
عالمي بزرگوار با بيش از هفتاد سال زندگي در مهد علم و اجتهاد، شاگردان فراواني تربيت نموده كه بارزترين آنها عبارتند از:
1ـ فخر المحققين، فرزند علامه حلي
2ـ شيخ قوام الدين محمد فقيه، فرزند بزرگوار او
3ـ شيخ عميد الدين ابي الفوارس
4ـ علي بن حسين نرسي استرآبادي
تأليفات:
متأسفانه با آن كه مقام علمي و جامعيت شيخ رضي الدين حلي بر كسي پوشيده نيست و از برادر بزرگوار او، علامه حلي، ده ها كتاب و تأليف به دست ما رسيده، ليكن از اين عالم فرزانه تنها يك اثر به يادگار مانده است.
تنها كتابي كه از شيخ بزرگوار، رضي الدين حلي به ما رسيده كتاب شريف «العدد القوية في دفع المخاوف اليومية» است.
كتاب «العدد القوية» كه در دو جلد تأليف شده و فقط جلد دوم آن موجود است، در سي فصل تنظيم شده و هر فصل مربوط به يك روز از ماه است.
پانزده فصل اول در جلد اول بوده، كه مفقود شده و حتي علامه مجلسي و صاحب رياض العلماء هم آن را نيافته اند و فقط پانزده فصل آخر كتاب يعني جلد دوم آن موجود است.
رحلت:
شيخ رضي الدين، علي حلي، پس از هفتاد و اندي سال ديده از جهان فرو بست؛ اما خورشيد نوراني علم و فقاهت هرگز در اين خاندان به سردي و خاموشي نگراييد.
از تاريخ وفات آن بزرگوار اطلاع دقيقي در دست نيست و در كتب تراجم هم اشاره اي به آن نشده؛ لكن آنچه مسلّم است او تا اوائل قرن هشتم هجري در قيد حيات بوده است.
از جمله ادله بر اين قول آن است كه شيخ در اجازه اي به فاضل نرسي تاريخ آن را سال 703 هجري ذكر نموده و با اين حساب وفات آن بزرگوار در قرن هشتم بوده و عمر شريفش به بيش از هفتاد سال مي رسيده است.
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :