امروز:
يکشنبه 2 مهر 1396
بازدید :
609
لطفاً چند كتاب معتبر را در مورد زندگي اجتماعي امامان معصومين ـ عليهم السلام ـ معرّفي نماييد.

كتاب «الارشاد في معرفة حجج ا... علي العباد» نوشتة مرحوم شيخ مفيد (ره).
كتابي است كه در آن به زندگي اجتماعي و احوال امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ پرداخته شده است؛ البتّه اين كتاب به زبان عربي نوشته شده است امّا توسط آقاي سيد هاشم رسولي محلاّتي به فارسي نيز ترجمه شده است و اين كتاب از آن جهت كه در اواخر قرن چهارم و يا اوايل قرن پنجم هجري نوشته شده معتبر و ارزشمند است. نويسندة بزرگ آن نيز از كساني است كه توسط امام زمان ـ عليه السّلام ـ مورد تأييد و وثوق مي‌باشد، از اين رو كتابي است اصيل و گران ‌سنگ. امّا براي معرفي كتابي ديگر در اين زمينه مي‌توان به كتاب شريف منتهي الآمال اشاره نمود كه به زبان فارسي است و توسط مرحوم حاج شيخ عباس قمي محقق و محدّث بزرگوار به رشتة تحرير در آمده است. در اين كتاب احوال و تاريخ زندگي معصومان ـ عليهم السلام ـ به طور مبسوط آمده است و نيز كتاب «سيرة پيشوايان» نوشتة استاد پيشوايي كه هم اكنون در سطح مدارس حوزة علميّه تدريس مي‌شود و يك تاريخ تحليلي از وقايع زندگي امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ است كه بسيار سودمند و مفيد خواهد بود.

مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :