امروز:
يکشنبه 2 مهر 1396
بازدید :
566
آيا معاويه پسر ابوسفيان بود يا فرد ديگر؟

مادر معاويه از جمله زنان بد نام عرب بود كه سابقه چندان موجهي در تاريخ اسلام و قبل از آن نمي‎توان براي او يافت در اينكه هند مادر معاويه به خاطر دين اسلام و نسبت به شخص پيامبر صلی الله عليه و آله و سلم دشمني‎هاي شديد نموده است در ميان تمام مورخان اتفاق نظر وجود دارد زيرا كه سوابق او در تاريخ اسلام بسيار روشن است و رفتار نارواي او در حق حمزه عموي پيامبر صلی الله عليه و آله و سلم در جنگ احد مشهور است علاوه بر آنكه وی اهانت هاي زيادي به پيامبر صلی الله عليه و آله و سلم و تازه مسلمانان مي نمود.
برخي از منابع اين زن را بدسابقه و زناكار دانسته‎اندبه طوری که بيشتر مورخين معتقدنداساساً هند در مكه به تمايلات نامشروع شهرت داشت.[1]
بنابراين چندان بي‎اساس نيست كه برخي معاويه را به غير از آنچه كه مشهور است - فرزند ابوسفيان - نسبت داده‎اند.
درباره ازدواج هند با ابوسفيان گفته شده كه مافربن عمرو يكي از افراد بني اميه سخت دلباخته هند بود تا آنجا كه داستان روابط آنها در كوي و برزن بر سر زبان ها افتاد، هند از وي بار گرفت! هنگامي كه بارداريش آشكار شد و يا اينكه نزديك بود ظاهر گردد، مافربن عمرو از مكه فرار كرد و به نزد نعمان بن منذر پادشاه مشهور عرب حيره رفت تا اينكه از وي در كار خود كمك بخواهد در غياب او بود كه ابوسفيان با هند ازدواج نمود.[2]
هشام بن محمد كلبي نسب شناس مشهور و زبردست عرب در كتاب مثالب و اصمعي اديب گفته‎اند: معاويه در دوران جاهليت به چهار نفر منسوب مي‎شد كه نام آنها بدين قرار است:
1. عمارة بن الوليد از بني مخزوم؛
2. مافربن عمرو از بني اميه؛
3. ابوسفيان از بني اميه؛
4. عباس بن عبدالمطلب از بني هاشم.[3]
بيشتر مورخان معاويه را به يكي از اين مردان منتسب مي دانند[4] .
پيامبر اكرم صلی الله عليه و آله و سلم وقتي مكه را فتح نمود هند مادر معاويه را به خاطر ارتكاب جنايات سزاوار مرگ دانسته بود[5] اما او با زيركي در ميان زنان مخفي شده و خود را به حضرت صلی الله عليه و آله و سلم رسانيد و اسلام آورد و به پيامبر صلّي الله عليه و آله گفت :
ما بر چه چيزي با تو بيعت كنيم؟!
رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: بر اينكه زنا نكنيد.[6]
امّا بعد از ظهور اسلام معاويه پسر ابوسفيان محسوب گشت چون هند قبل از اسلام آوردنش غير از ابي‎سفيان شوهر رسمي نداشت و معاويه هم بعد از ازدواج آنها و در خانه ابي‎سفيان تولد يافت.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. عايشه در اسلام، تاليف علامه عسگري، ج1.
2. معاويه و تاريخ ابن عقيل حضري(النصياح الكافيه لمن يتولي معاويه)

پي نوشت ها:
[1] . عسكري، مرتضي، عايشه در اسلام، ج 1، ص 10 و محمد بن عقيل علوي حضرمي، النصايح الكافيه لمن يتولي معاويه.
[2] . ابي الفرج اصفهاني، الاغاني، بيروت، ج9، ص53 ـ 50.
[3] . ابن جوزي، تذكرة الخواص، بيروت، ص 116.
[4] . زمخشري، ربيع لابرار، ج 3 باب القربات و لانساب و شرح نهج البلاغه، ج 1، ص 336 و الاغاني، ج 9، ص 49 و 50.
[5] . آيتي، تاريخ اسلام، تهران، دانشگاه، چاپ ششم، 1378، ص 463.
[6] . عسكري، مرتضي، پيشين، ج1، ص12.

مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :