امروز:
سه شنبه 4 مهر 1396
بازدید :
1018
امام زاده جعفر بن موسي الكاظم(ع)
اصل و نسب امام زاده جعفر
در صفحة 59 كتاب كنز الانساب آمده است: «حضرت امام موساي كاظم چهل و دو فرزند داشت كه عبارت اند از: علي موسي الرضا، حسن، عبدالله، جعفر و محمد ...». در صفحة چهارم همين كتاب آمده است كه «چون مأمون الرشيد، حضرت علي بن موسي الرضا را از مدينه به شهر طوس دعوت نمود، جملة فرزندان و فرزندزادگان حضرت امام كاظم به تدريج از بغداد رو به ولايت خراسان نهادند. از جمله تعدادي از اين بزرگواران همچون جعفر و ابراهيم و ابوالجواد، چون به ناحية ساوجبلاغ رسيدند، دشمنان از عقب آمدند و مجادلة بسيار كردند و آخر الامر حسن بن موسي الكاظم را شهيد كردند و بعضي را جراحت رسيده بود و چون شب درآمد، لاعلاج روي به اطراف نهادند. اما جعفر بن حضرت امام موسي الكاظم كه در ساوجبلاغ در حين دفاع مجروح گرديده بودند، در توابع ورامين در محلي به نام سناردك در اثر شدت جراحات وارده به شهادت رسيدند. توضيح اين كه در آن زمان نام اصلي شهر پيشوا، سناردك بوده است.
در صفحة 67 بحرالانساب كه جزء كتابهاي رجال و انساب مي باشد، آمده است كه «حضرت امام موساي كاظم ـ عليه السلام ـ را 39 فرزند بود. نام برخي از اين بزرگواران عبارت اند از:
حضرت علي بن موسي، عبدالله، حسن، جعفر، محمد، باقر و ... ».
در صفحة 71 همين كتاب آمده است: «كه به روايت لوط بن يحيي خزاعي ـ عليه الرحمه ـ كه در اخبار آورده اند چون مأمون حضرت امام علي بن موسي الرضا ـ عليه السلام ـ را از مدينه به طوس دعوت كرد و پيشواي خود ساخت، جمله فرزندان و فرزندزادگان حضرت امام موسي كاظم از بغداد رو به ولايت خراسان نهادند. اما اسماعيل، جعفر، ابراهيم و ابوالجواد با همة اولاد و اصحاب و خدم و حشم از بغداد روي به ولايت خراسان نهادند و چون به ساوجبلاغ رسيدند، دشمنان در عقب امام زادگان معصوم و مظلوم درآمدند و بسيار مجادله كردند و آخر الامر حسن بن امام موسي كاظم در به آن مكان شهيد كردند و جراحت بسيار به بعضي از امام زادگان رسانيدند. «اما جعفر بن حضرت امام موسي كاظم (در اثر جراحات وارده) در توابع ورامين در محلي به نام سناردك شهيد شدند».
در كتاب رياض الانساب صفحة 158 آمده است كه «علي و حسن و عبدالله و اسماعيل و جعفر بن موسي الكاظم با همة اولاد رو به ولايت خراسان نهادند و چون به ساوجبلاغ رسيدند، معاندين به ايشان تاختند. پس از محاربه آخرالامر حسن بن موسي الكاظم شهيد شد و به بعضي از امام زادگان جراحت رسيد. چون شب شد لاعلاج متفرق شدند و هر يك رو به طرفي نهادند ... و اما جعفر بن موسي الكاظم نيز در توابع ورامين شهيد شد و گويند از فرزندان موسي بن جعفر ـ عليه السلام ـ درساوجبلاغ و اطراف آن يك صد نفر شهيد شدند».
كرامات امامزاده جعفر
انسان هاي دردمند، حاجتمندان و به ويژه بيماران صعب العلاج پس از اين كه اميدشان از همه جا قطع مي شود و همة درها را به روي خود بسته مي بينند، ملجأ و پناهي جز خداوند متعال نمي يابند و با ايمان راسخ و اعتقادات پاك به ذات لايزال و ائمة هدي و فرزندان و اصحابشان متوسل مي گردند.
اين انسانهاي حاجتمند با بيان حوايج و نيازهاي خود رحمت و عنايت خداوند رحمان را مي طلبند و بدين وسيله به زندگي و حيات خود جان و اميد تازه اي مي بخشند.
حضرت امامزاده جعفر ـ عليه السلام ـ نيز يكي از فرزندان ائمة اطهار است كه انوار مرقد مطهر ايشان قرنهاست كه بر پهنة ايران اسلامي مي درخشد و اميدي است به هنگامي كه دلهاي معتقدين و دلسوختگان، از همه نا اميد مي گردد و ماية بسي افتخار و مباهات اهالي منطقة پيشوا و حومه است كه خداوند متعال مدفن منورش را در اين ديار قرار داده است.
عدد كرامات و فضايل ايشان را نمي توان بر شمرد. هر حاجتمندي را كه به درگاه آن حضرت روي آورد نا اميد نكرده و حاجت روا مي فرمايد.
معجزات و كرامات بسياري از آن امام زادة واجب التعظيم در شفا يافتن بيماران نابينا، سرطاني و بيماران لاعلاج از معتمدين و شفا يافتگان مشاهده و نقل گرديده كه همة آنها نمونه اي از انفاس قدسية آن حضرت است كه مشمول زوار حاجتمندش گرديده است.
معماري و هنرهاي كاربردي بقعه
الف: كليات
بناي بقعة امامزاده جعفر در شمال شرقي شهر پيشوا بر دامنة تپه هاي طبيعي ساخته شده است و تقريباً بر اندام قديم شهر مشرف مي باشد و از ساير نقاط شهر نمايان است. بازار قديمي پيشوا در ضلع غربي آن قرار دارد. به طور كلي مجموعة آستان مقدس امام زاده جعفر كانوني است براي شكل گيري ساير بافت هاي شهر، به همين لحاظ مي توان اظهار داشت كه شكل گيري بافت شهري از آن نقطه آغاز شده و توسعه يافته است. سير تحول شكل گيري و ساخت مجموعة مذهبي آستان امامزاده جعفر به طور كلي در سه مرحله انجام گرفته است و به مرور زمان به شكل امروزي در آمده است.
مرحلة اول: شامل پلاني مربع شكل و مسقف با گنبد و محوطة باز مقابل، كه از آن به عنوان محل تدفين اهالي شهر استفاده مي شد.
مرحلة دوم: احداث ايواني است كه در زمان فتحعلي شاه قاجار در ضلع شرقي بقعه به بنا الحاق گرديده است.
مرحلة سوم: مربوط به فعاليت هاي عمراني پس از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي است كه در راستاي طرح هاي توسعه اي و جامع تعدادي از اماكن و بناهاي پيرامون آستان مقدس خريداري و به مجموعه اضافه گرديد و در ضلع شرقي صحن يك سر در رفيع و زيبا با كاشي كاري و مناره هاي روي سردر ورودي جبهة شرقي و در طرفين آن در دو طبقه ساختمان و كتابخانه، دفتر امور اداري آستان مقدس، سرويس هاي بهداشتي و زائر سرا ساخته شده است.
ب: جزئيات
در بررسي جزئيات ساخت و سازة اين بنا ضرورت دارد نخست اجزاي آن را معرفي نماييم و سپس به توصيف تك تك اين اجزا بپردازيم. اجزاي مورد نظر عبارت اند از: درايگاه و سردر ورودي؛ فضاهاي تداركاتي، بهداشتي و كتابخانه؛ ميانسرا (صحن)؛ ايوان شرقي؛ مسجد جنب بقعه؛ حرم .
موقوفات آستان
آستان مقدس امام زاده جعفر داراي رقبات موقوفة بسياري است كه توسط مرحوم شيخ جنيد، وقف بر آستان مزبور گرديده و مساحت آن بالغ بر يك ميليون و ششصد و پانزده هزار متر مربع است. بخشي از موقوفات مزبور داراي كاربري تجاري شامل دكاكين واقع در بازار مي باشد و كاربري بخشي ديگر نيز آموزشي، اداري، خدماتي و سالن ورزش است. علاوه بر رقبات ذكر شده، اراضي روستاهاي كمال آباد،جمال آباد، سه درخت و سربالا و سه قطعه باغ متصل به يكديگر به انضمام شش دانگ، سه رشته قنات معروف به پاچنار محمود آباد و قنات بزرگ حضرتي و سه رشته قنات ديگر به نام هاي ذوالقرنين، حسينا و سه درخت كه در حال حاضر مخروبه هستند و نيز يك گنگ حقابة دائم از سياه آب خاوه به انضمام حقابه مطابق معمول از رودخانة جاجرود كه تماماً تحت شمارة 113 اصلي و شمارة 17725 اداره ثبت اسناد و املاك به ثبت رسيده است.[1]

[1]. در پايان كتاب دست خط مرحوم حاج شيخ عباس قمي و مرحوم حاج شيخ احمد جنيدي كه درباره سند اين امامزاده از حضرت آيت الله مرعشي استفسار كردند آمده است.
محمد ملكي - برگرفته از كتاب سفيران رستگاري، ص 35
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :