امروز:
يکشنبه 2 مهر 1396
بازدید :
876
امام زاده علي بن محمد(ع)
يكي از ستارگان آسمان سيادت و جلالت و گلي از بوستان نبوت و ولايت امامزاده عالي مقدار حضرت سلطانعلي بن امام محمد باقر ـ عليه السلام ـ است كه كنية آن حضرت ابوالحسن ملقب بطاهر برادر بزرگوار و گرامي حضرت امام جعفر صادق ـ عليه السلام ـ پدر يكي از زوجات حضرت كاظم ـ عليه السلام ـ مسمات به فاطمه مي باشد.
مزار منور اين امامزاده بزرگوار تقريباً در هفت فرسخي كاشان محلي كه ناميده مي شود به مشهد اردهال (يا مشهد باركرز يا (باركرس) يا (بار كرسف)، يا (باركرسب،)) يا قبه و بارگاه بسيار عالي قديمي و عدت و آلت صحنهاي متعدد و موقوفات و نذورات و خدمه واقع است و از قديم الايام تا كنون جميع مردمان كاشان و فينين و حوالي كاشان و خلق بسياري از ساير بلاد ايران براي ادراك زيارت و توسل بتربت پاك آن بزرگوار در اين محل مبارك مخصوصاً در هفدهم مهر ماه جلالي اجتماع مي نمايند و بسياري از كرامات ظاهره و خوارق عادات باهره از مشهد كثير الأنوار اين شاهزاده نقل مي كنند.
و براي اوست قبة بلند عظيمي و ذكر فرموده اند جماعتي از علماء ما، در شأن آن بزرگوار فضائل زيادي و ايراد كرده اند در كرامات او و كرامات مشهدش حكايات بسياري، از جملة آنهاست شيخ نبيل عبدالجليل القزويني الشيعي فاضل مشهور متقدم در كتاب مناقضات العامه و فضائح آنها.
و بدان كه سيد جليل سيد احمد معروف به امامزاده احمد مدفون در محله باغات اصفهان بوده است ـ فرزند اين سيد جليل يعني حضرت سلطانعلي، پس بنابر اين غافل مباش و از كتاب رجال شيخ نقل شده كه علي بن محمد بن علي بن الحسين ـ عليهم السلام ـ بوده است از اصحاب حضرت صادق ـ عليه السلام ـ : السيد الجليل الحجه الآيه السيد الامام ضياء الدين ابوالرضا فضل الله الحسني الراوندي القاساني كه از علماء قرن ششم و در كاشان بوده است. روز جمعه قالي امامزاده را عده زيادي روي دست بطرف محل قاليشوري كه در هشتصد متري واقع است مي برند و عده زيادي با چوبدست حاملين قالي را محاصره و مانع رسيدن دست ديگران بقالي مي باشند صد متر آخر را بحالت دو انجام و پس از قرار دادن قالي كنار رودخانه با زدن چوبدستي بآب و پاشيدن آب به (قالي) در حالي كه عموم حاملين خيس شده اند قالي را بر مي‌گردانند در حال رفتن و برگشتن يك نفر سوار اسب جاي نماز امامزاده را روي دست حمل مي نمايد و اين سمت ارثي به او رسيده است، حمل قالي از سالهاي كهن اختصاص باهالي فين كاشان دارد، اگر در اين مورد ديگران بخواهند اقدام و دستي به (قالي) زنند نزاع در مي گيرد و در بعضي از سالها منجر بقتل مي شود، مردمان فين اين عمل را ماية افتخار خود دانسته و تعصب زيادي بخرج مي دهد نكته جالب توجه اين است كه همه ساله اين عمل در 17 مهر ماه شمسي تجديد مي گردد.
سيد عزيزالله امامت كاشاني- امامزادگان معتبر، ص 30
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :