امروز:
چهار شنبه 29 شهريور 1396
بازدید :
977
امامزاده سهل بن علي(ع)
نتايج بررسي هاي ما پيرامون اين بقعة مباركه:
1. نسّابة مشهور محمد قاسم عبيدلي سبزواري (قرن 10 هـ. ق.) گويد:
«نسل حسن البصري از چند پسر است يكي محمد است كه جمعي از نسل او در همدان و رودبار هستند و طاهر بن علي بن محمد بن حسن البصري نسل زياد دارد و جمعي از ايشان در همدان و آستانة امام زاده سهل بن امير المؤمنين ـ عليه السلام ـ در وجود مي باشد و سيد امير حسين قاضي همداني و سيد غياث الدين و سيد علي خان برادر زادة ايشان كه نقيب و متولي امام زاده سهل بن علي ـ عليه السلام ـ و سيد عبدالمطلب از اين قبيله اند».[1]
2. نسابه گرانقدر سيد احمد بن محمد بن عبدالرحمن كياگيلاني (قرن 10 هـ . ق . ) گويد:
«و نسل حسن البصري (ابن) قاسم بن محمد البطحاني از چند پسرند يكي محمد است كه جمعي در همدان و رودبار از نسل اويند. و «طاهر بن علي بن محمد بن حسن البصري» نسل بسيار دارد و رياست و نقابت همدان داشته اند و در آستانة «امامزاده سهل بن علي ـ عليه السلام ـ » هستند و حالا نيز سادات حسني كه در همدان مي باشند از نسل اويند و بعضي نيز در اصفهانند».[2]
3. در كتاب خطي و نفيسي كه دربارة آثار تاريخي همدان است چنين آمده است:
«دو بقعه است در محله پاي مصلي مشهور به محله چهار باغ يكي سهل بن علي و يكي اهل بن علي، سهل بقعة كوچك و صحن مختصر خراب و چشمة آبي دارد، شرح اين بقعه تفصيلي دارد؛ زماني كه شاه اسماعيل صفوي آن سلطان مؤيَّد بواسطه به همدان تشريف فرما و در دامنة كوه الوند ييلاق فرمود، خاطر همايوني تعلق در تأسيس بنايي در اين ولايت فرمودند كه از آن سلطان عدالت شعار به يادگار بماند.
اتفاق رأي بر آن شد كه بقعة امام زاده سهل بن علي را بنايي مجدد و ارفع از اول بگذارند. لهذا حرمي رفيع و صحني وسيع مشتمل بر حجرات و مدرسه و گنبدي عالي و چهارباغي پيرامون بقعه مشتمل بر اشجار و انهار و جدار محكم و متين و جريان قنات صحن در آن باغ آراسته و تمام كردند. در فتنة افغان محمود و اشرف كه ولايات عراق و فارس خراب شد اكثر بناهاي عاليه از قبيل بيوتات و عمارات و بقاع متبركه با خاك يكسان شد. از آن جمله بوده همين سهل بن علي كه آثار آن از ميان رفته بود و تدريجاً محلّ خانه و سكناي رعايا شده بود تا پنجاه شصت سال قبل شخصي خوابي ديده آن محل را شكافتند، آثار امامزاده و صحن خراب و قنات كه در وسط صحن بوده از زير خاك پيدا شد، بقعه كوچكي كه فعلاً هست بنا كردند و به همين جهت امام زاده تازه مشهور است. گويا از كثرت وضوح كه در آن زمان داشته در تعيين نسب آن بزرگوار در تاريخ عالم‌آرا تسامح كرده اند در انساب هم معلوم نيست كه كدام سهل است. سهل زياد است. مقبرة قاضي جهان قزويني حسني[3] كه يكي از وزراي شاه طهماسب اول صفوي است و به امر آن سلطان در همدان شهيد شده در پشت ضريح اين امام زاده مدفون است.

[1]. رسالة اسديه، ص 20.
[2]. سراج الأنساب، ص 39.
[3]. براي تعيين نسب او، ر. ك: رساله اسديه، ص 20 و ص 24 و سراج الأنساب: ص 41 و ص 44 و نيز ر . ك: هفت اقليم، ج3، ص 171.
حسين عندليب زاده - پژوهشي درباره امامزادگان همدان
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :