امروز:
پنج شنبه 27 مهر 1396
بازدید :
1176
خبر از خروج سفياني
يكي از حوادثي كه در آغاز قيام حضرت مهدي ـ عليه السلام ـ رخ مي دهد، خروج سفياني در سرزمين شام، و شكست او توسط ياران مهدي ـ عليه السلام ـ تحت رهبري امام مهدي ـ عليه السلام ـ است.
اين مطلب در روايات متعددي ذكر شده است.
در وصف سفياني آمده كه او از نسل ابوسفيان است، رنگش سرخ مايل به زرد است، خوش نما مقدس مآب، جلوه مي كند و مكرر اين ذكر را مي گويد: يارب يارب يارب... .
ولي آن قدر پليد است كه كنيزش را كه از او بچه دار شده، زنده بگور مي سازد، و سرانجامش، دوزخ است.
امام باقر ـ عليه السلام ـ فرمود: در شام، سه گروه داراي پرچم هاي خاص به رهبري اصهب، ابقع و سفياني خروج مي كنند... .
سپس حضرت مهدي ـ عليه السلام ـ از مكه همراه مسلمانان براي جنگ با سفياني به شام رفته و با او و سپاه او مي جنگد، سرانجام سپاه او تار و مار مي شوند، وخود سفياني زير درخت بغوطه، در دمشق به هلاكت مي رسد.
و در بعضي روايات اين درخت، بلند و پرشاخه توصيف شده كه در حيره (اردن) قرار دارد.[1]
بنابر اين «سفياني» طاغوتي بزرگ با سپاهي مجهز است، كه در سرزمين شام و فلسطين با سپاه امام مهدي ـ عليه السلام ـ درگير شده و شكست مي خورد.
امير مؤمنان علي ـ عليه السلام ـ در يكي از خطبه هايش، از چنين طاغوتي كه در شام، خروج مي كند، خبر داده و از نظر به اينكه آغاز خطبه به قيام مهدي ـ عليه السلام ـ و ويژگي هائي از آن، اشاره مي كند، بعضي از علماء مانند علامه مجلسي و علامه خوئي(شارح نهج البلاغه) اين خبر را مربوط به خروج سفياني مي دانند.[2] و اين عقيده به نظر مناسب تر مي آيد. بهر حال امير المؤمنين علي ـ عليه السلام ـ مي فرمايند:
«كاني به قد نعق بالشام و فحص براياته في ضواحي كوفان فعطف عليها عطف الضروس و فرش الارض بالرّوس...؛ گوئي او را مي نگرم كه فريادش از شام، بلند است پرچم هايش را در اطراف كوفه در اهتزاز در آورده اند، و همچون شتر هاي خشمگين به سوي (عراق) حركت مي نمايند، زمين را با سرها فرش مي كنند ( سرهاي زيادي را از بدن جدا مي سازند) دهانش باز است و سرزمين هاي زيادي زير چكمه سلطه او قرار مي گيرند، جولان او وسيع و شكوه او بزرگ است، سوگند به خدا شما را در اطراف زمين، پراكنده و از هم گسيخته مي گرداند، به گونه اي كه جز تعداد كمي از شما همچون بقاياي سرمه در چشم ـ باقي نمي ماند، و اين وضع همچنان ادامه مي يابد، تا آن وقت كه عقل و انديشه از دست رفته عرب(مسلمانان) باز گردد و همگي با عمل به دستورات حياتبخش اسلام، در پرتو درخشان آئين اسلام قرار بگيريد( و با تدابير و سياستهاي داهيانه و اتحاد و بهم پيوستگي اسلامي، به جنگ او رويد او را از صفحه روزگار برافكنيد) و اين را بدانيد و آگاه باشيد كه شيطان در كمين است، كه راههاي خود را با زرق و برقهاي دلفريب به شما نشان دهد و شما را در دامهاي خود اسير كند، تا در راه او گام برداريد.[3]
بنابر اين وقتي مي توانيد در برابر سفياني و طاغوت هاي ضد مهدي ـ عليه السلام ـ قرار گيريد كه ، سلطه شيطان را نسبت به خود دور كنيد و با پرورش بذرها و نهال هاي فرهنگ اسلام، در وجود خود در مراحل كمال قرار گيريد، و با رشد سياسي و اخلاقي، با تمام وجود در صحنه ها، حضور به هم رسانيد.

[1] . اعلام الوري، ص 428 ـ المجالس السنيه، ج5، ص 723 ـ اثباه الهداه، ج7، ص 239 ـ بحار، ج53، 10.
[2] . منهاج البراعه، ج8، ص 359- و بسياري آن را اشاره به سلطه عبدالملك بن مروان (پنجمين خليفه اموي) مي دانند.
[3] . نگاه كنيد به نهج البلاغه خطبه 138.
محمد محمدي اشتهاردي - داستان هاي نهج البلاغه
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :