امروز:
سه شنبه 28 شهريور 1396
بازدید :
1086
عزل و نصب بر اساس اولويّت ها
عمر بن ابي سلمه، فرزند ام سلمه (همسر رسول خدا ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ ) بود، پدرش در حبشه هنگامي که همراه جعفر طيّار به آن جا مهاجرت کرده بود، از دنيا رفت و بعد از آن جريان پيامبر ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ با مادر او ازدواج کرد.
اين شخص فردي لايق بود که علي ـ عليه السلام ـ او را حاکم بحرين و فارس نمود.
از سوي ديگر «نعمان بن عجلان» از شاعران و سخن سرايان پرتوان انصار بود و با اشعار پر مغز و شورانگيز خود، به شکل زيبايي به حمايت از خاندان نبوت برخاست.
امام علي ـ عليه السلام ـ بر اساس قانون رعايت اولويت ها، «عمر بن ابي سلمه» را پس از تشکر و سپاس از خدماتش فرا خواند و «نعمان بن عجلان» را به جاي او نصب کرد، چرا که جنگ صفين ادامه داشت و وجود عمر بن ابي سلمه در جبهه از اين نظر که او از بزرگان قريش و از شخصيت هاي با سابقه اسلام بود، نقش بهتري داشت.[1]
امام براي عمر بن ابي سلمه چنين پيام داد:
«اما بعد: من (نعمان بن عجلان) را فرماندار (بحرين) کردم، و اختيار تو را از فرمانداري آنجا برگرفتم، بي آن که در اين مورد سرزنش يا مذمتي به تو شده باشد، چرا که تو رهبري خود را در آن ديار به نيکي انجام دادي و حق امانت را رعايت کردي، بي آن که مورد سوء ظن باشي به سوي ما بيا، زيرا من تصميم گرفته ام به سوي ستمگران اهل شام حرکت کنم و دوست دارم که تو همراه من باشي، چرا که تو از افرادي هستي که من در پيکار با دشمن و بر پا ساختن استوانه هاي دين، از آنها کمک مي جويم و تو شايستگي اين کمک را داري. ان شاء الله».[2]
به اين ترتيب اين درس حکومت داري را امام علي ـ عليه السلام ـ آموخت که عزل و نصب هاي حاکمان اسلام بايد بر اساس اولويت ها و شايستگي ها و ضوابط باشد، نه روابط!!

[1]. اقتباس از شرح نهج البلاغه خويي، ج20، ص79.
[2]. نگاه کنيد به نهج البلاغه نامه 42 (در داستان 89 نيز سرگذشتي از عمر بن ابي سلمه ذکر شد).
محمد محمدي اشتهاردي - داستان هاي نهج البلاغه
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :