امروز:
دوشنبه 1 آبان 1396
بازدید :
1139
فاصله بين حق و باطل
امير مؤمنان علي ـ عليه السلام ـ روزي با مردم سخن مي گفت، و در باره رشد اخلاقي آنان صحبت مي كرد، تا اينكه فرمود: مراقب باشيد آنچه را مردم پشت سر افراد مي گويند، نپذيريد ( از شنيدن غيبت، برحذر باشيد) سخنان باطل فراوان است، ولي سخنان باطل از بين رفتني است، و آنچه مي ماند كردار انسان است. چرا كه خدا شنوا و شاهد است، بدانيد كه بين حق و باطل، بيش از چهار انگشت، فاصله نيست.
يكي از حاضران پرسيد: چگونه بين حق و باطل، بيش از چهار انگشت فاصله نيست؟
امام ـ عليه السلام ـ انگشتان را كنار هم گذارد و بين گوش و چشم خود قرار داد، سپس فرمود:
«الباطل ان تقول سمعت، والحق ان تقول رايت؛ ؛باطل آن است كه بگوئي شنيدم، و حق آنست كه بگوئي ديدم»[1]
يعني شنيدنيها را مثل ديدنيها كه با چشم ديده اي، باور مكن و تا يقين نكردي، سخن اين و آن را، درباره افراد نپذير.

[1] . نگاه كنيد به خطبه 141 نهج البلاغه.
محمد محمدي اشتهاردي - داستان هاي نهج البلاغه
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :