امروز:
دوشنبه 3 مهر 1396
بازدید :
1009
فرمان خنثي سازي نقشه دشمن
قثم بن عباس، پسر عموي امير مؤمنان علي ـ عليه السلام ـ بود و از اصحاب نزديک رسول خدا ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ به شمار مي آمد و شبيه آن حضرت بود، وقتي علي ـ عليه السلام ـ زمام امور را به دست گرفت، او را فرماندار مکّه نمود. او تا هنگام شهادت علي ـ عليه السلام ـ فرماندار مکه بود.[1]
معاويه دشمن شماره يک علي ـ عليه السلام ـ توطئه مخفيانه اي را طرح کرد و آن اين بود که در موسم حج، گروهي از شام به مکه بروند و در مکه با شايعه پراکني و دروغسازي، مردم را بر ضد علي ـ عليه السلام ـ بشورانند و بين مردم رواج دهند که علي ـ عليه السلام ـ يا قاتل عثمان است و يا از او حمايت نکرده است و هر کدام از اين دو باشد، شايستگي براي خلافت ندارد، و از سوي ديگر نيکي هاي مصنوعي معاويه را شايع کنند.[2]
مأمورين مخفي اطلاعاتي علي ـ عليه السلام ـ که در شام بودند، جريان را به علي ـ عليه السلام ـ گزارش دادند، امام علي ـ عليه السلام ـ بي درنگ نامه اي براي «قثم» نوشت و جريان را به او گزارش داد. در آن نامه آمده:
«اما بعد: مأمور اطلاعاتي من، از شام گزارش داده که گروهي از مردم شام به سوي مکه فرستاده شده اند، گروهي کوردل و گنگ و ناشنوا، تا در موسم حج، ذهن مردم را تيره کنند و باطل را با حق مشوب نمايند. آنها دين به دنيا فروشاني هستند که اطاعت مخلوق را در برابر فرمان خدا، برگزيده اند و از پستان دنيا شير مي دوشند و از مجازات آخرت غافلند... .
بنابراين آن چه حزم و تدبير اقتضا مي کند و آن چه از امکانات در اختيار داري، قيام و حرکت بر ضد آنها کن، قيامي عاقلانه و خيرخواهانه (با توجه به احترام مکه) و در عين حال جدّي و خنثي کننده توطئه دشمن!.
ولا تکن عند النّعماء بطراً ولا عند الباساء فشلاً؛ از آن افراد نباش، که هنگام رفاه و نعمت، مغرور و خوشحالند و هنگام ناراحتي و سختي، سست و زبون مي باشند حتماً اقدام جدي کن ـ والسلام».[3]

[1]. اسد الغابه، ج4، ص197.
[2]. شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد، ج16، ص139.
[3]. نگاه کنيد به نامه 33 نهج البلاغه.
محمد محمدي اشتهاردي - داستان هاي نهج البلاغه
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :