امروز:
يکشنبه 2 مهر 1396
بازدید :
629
چگونه تحمل نقد و نقدپذيري را در خود تقويت كنيم؟

براي پاسخ به اين سؤال به نكات زير توجه كنيد:
1. پذيرش نقد يكي از ظريف ترين مهارت هاي اجتماعي است (موجب محبوبيت و...)؛
2. انسان جايزالخطاست، كسي كه اصلاً اشتباه ندارد حتماً وارد عمل و كار نشده است و نقد از طرف اين افراد كه جرأت وارد شدن در كار را ندارند پذيرفته نيست (نقد راحتتر از عمل كردن است).
3. استفاده از معادله صحيح نقد كه قبلاً‌ذكر شد.
4. خودشناسي و شناخت نقاط قوت و ضعف هاي خود، اين قدرت را به ما مي بخشد كه  هميشه در كنار نقاط منفي خود صفات مثبتي ببينيم، صفاتي كه مي توانيم با آنها به جنگ صفات منفي برويم. پس بايد تمرين كنيم نقدپذير باشيم.
6. صبوري در مقابل انتقاد نشانه استحكام شخصيت ماست،[1] كه خود منجر به خودشناسي دقيق تر و سرانجام به استحكام بيشتر مي شود.
7. توجه داشته باشيم كه ريشه انتقاد يك خواسته است چرا كه ما عادت كرده ايم كه خواسته خود را در قالب انتقاد و بار اخلاقي درست يا نادرست بيان كنيم.
8. به انتقاد زيركانه نگاه كنيم، بيان نظرات ديگران فرصت مناسبي براي خودشناسي است، پس با سؤالات متعدد در انتقاد كاوش كنيم و با هنر گوش دادن خود بخواهيم كه مسأله را شفاف تر سازد؛ اين كار ما را نزد طرف مقابل محبوب تر مي سازد.
9. تمرين كنيم كه نقدپذير باشيم چرا كه انسان به شكل ناآگاهانه و بدون اختيار در مقابل نقد حالت تدافعي دارد؛ چرا كه احساس مي كند كه نقد باعث رو كردن اشتباهات او و در نتيجه تحقير، خورد كردن شخصيت و طرد او
مي گردد. پس بايد با تمرين تشويق ناآگاهانه را كم كرد و با توجه به فوائد نقد (خودشناسي) پذيراي نقد باشيم.
10. اگر نقد به انگيزه تخريب و سلطه بر اعصاب ماست بايد از فن «پاسخ مه آلود» استفاده كنيم، مثل مِه شويم تا انتقاد از ما عبور كند؛ وانمود به نفهميدن مسأله كنيم (تغافل) و يا به صورت كلي و مبهم با اصول انتقاد به صورت احتمالي موافقت كنيد (شايد اينطورباشد، ممكن است)[2].

پي نوشت ها:
[1] . مهندسي رفتار ارتباطي، ص 182.
[2] . همان، ص 181، اقتباس.

مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :